Visionen: Här ska Hisingens nya restaurangstråk skapas ”AW, kulturevenemang och mötesplatser”

Restauranger och uteserveringar planeras nu vid det gamla Götaverksområdet i Lindsholmshamnen. Visionen är att området ska bli mer levande.
— Götaverken är en viktig del av Göteborgs historia och målet är att förvalta platsens själ och identitet genom att tillvarata områdets unika kvaliteter, säger Josefin Henriksson, affärsutvecklare på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

Det gamla varvsområdet på Lindholmen ska utvecklas ytterligare. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ansökte redan 2019 om planbesked för fastigheten som heter Lundbyvassen 4:7 (Tornen och Citadellet). Och nu ska detaljplanearbetet starta senare under 2022.

Enligt bolaget är det här en viktig del i det fortsatta området som behöver mer liv och rörelse eftersom det är ”i omdaning med stark utveckling som lockar till sig både nationella och internationella företag, studenter och forskare”.

— Vår vision är att skapa attraktiva stadskvarter och stärkta stråk med liv och rörelse såväl dagtid som kvällar och helger. Götaverken är en viktig del av Göteborgs historia och målet är att förvalta platsens själ och identitet genom att tillvarata områdets unika kvaliteter, säger Josefin Henriksson, affärsutvecklare på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

Fastighetsbolaget vill ”kombinera platsens historia med den innovationskraft och utveckling som finns runt omkring Götaverken idag”. Visionsbild: Atrium Ljungberg.

Ny byggnad med restauranger i botten

Planen för Regnbågsgatan, mellan Götaverksgatan och Geelys område, är att riva en del av den befintliga bebyggelsen för att ersätta den med en ny, något större byggnad i kvartersform. Tanken är att den nya byggnaden ska ha våningar för kontor och att service och annan kommersiell verksamhet – som exempelvis restauranger och uteserveringar – ska finnas på bottenvåningen.

— Vi vill tillföra nytt innehåll, fler mötesplatser och nya sammanhang och tillsammans med aktörerna på platsen utveckla en inkluderande, levande och hållbar stadsdel. Genom att kombinera platsens historia med den innovationskraft och utveckling som finns runt omkring Götaverken idag, skapas ett område med en stark identitet, säger Josefin Henriksson.

Nu hoppas man på att företag vill inrymma sina verksamheter i lokalerna.

Tanken för hela området är att det ska bli mer levande och fastighetsbolaget öppnar även för kulturevenemang. Visionsbild: Atrium Ljungberg.
”Utvecklingen kommer att ske i takt med att området berikas med allt fler bostäder, men vi vill också att de som arbetar här ska vilja hänga kvar efter jobbet samt att stadens invånare och besökare ska lockas till platsen som en destination i sig”, säger Josefin Henriksson. Visionsbild: Atrium Ljungberg.

Bredare utbud av ställen för AW, kulturevenemang och mötesplatser

I sin beskrivning om det gamla varvsområdet Götaverken skriver Atrium Ljungberg att det är en del av ”stadens historia. Genom att kombinera historia och framtid skapas en blandning av uttryck och innehåll som gör området spännande och ger en stark identitet. En plats som fortsätter att bygga historia, nu och i framtiden”.

Och det här ska göras genom att utöka serviceutbudet i området, genom restauranger och platser för After Work:

— Möten kring matupplevelser, dag som kvällstid, är en av alla viktiga ingredienser i en levande stad. Vid sidan av ett utvecklat serviceutbud kommer vi successivt komplettera med fler matupplevelser i området som helhet. Vi ser framför oss både mindre ställen för affärslunch och representationsmiddagar men också ett bredare utbud av ”lite skramligare” ställen för AW, kulturevenemang och mötesplatser där upplevelsen står i centrum.

Nu hoppas de att företag ska vilja ta över lokalerna i området. Visionsbild: Atrium Ljungberg.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: