Efter helomvändningen kring ”Pöl Harbour” kommer nya beskedet: Café Fluß kan få leva kvar – i någon form…

Turerna om både det utökade badet och krogverksamheten intill har varit många i år. Badet ska utökas, Café Fluß ska stängas, badet ska inte utökas, Café Fluß får förlängt – men ska stänga, har det hållit på. Men nu kommer nya besked som kan glädja både bad- och partysugna Hisingsbor!

Vid Allmänna badet/Pöl Harbour i Frihamnen har Café Fluß skapat ordentlig feststämning under tre somrar med sin pub- och klubbverksamhet. På dagarna har det varit uteserveringshäng och kvällarna dansklubb med elektronisk musik i fokus. En provisorisk verksamhet för att skapa liv i området i väntan på det att Jubileumsparken och övriga Frihamnen skulle byggas klart.

Efter beslut om att den provisoriska baren inte skulle få leva kvar, då Frihamnen-området skulle börja utvecklas och bli byggarbetsplats på flera håll startades namninsamlingen “Låt Fluss vara kvar” – som snabbt drog in över 8 000 underskrifter (nu har den passerat 10 000…). Efter många om och men fick Café Fluß en månad förlängt i höst, men beslutet om att verksamheten skulle stängas ner stod samtidigt fast.

Frihamnen är en byggarbetsplats på flera håll. Foto: HELAHISINGEN.SE

”Café Fluss har under sommaren gjort allt de kan för att få klarhet i hur länge deras verksamhet kan få vara kvar där de finns i Jubileumsparken idag. Och det har det gjort med den äran. Därför kommer Café Fluss – Jubileumsparken alldeles strax få ett meddelande om att de erbjuds ha kvar ytan för sin verksamhet september ut” skrev C-politikern Anna Sara Perslow på Facebook om beskedet.

På grund av överklagandeprocesser kring de byggen som skulle ha dragit igång i området där Café Fluß ligger i Frihamnen har byggstart försenats. Det öppnade först för förlängningen och nu för en fortsatt verksamhet framöver i någon form.

Beskedet: Café Fluß måste lämna sin nuvarande plats

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB har haft möten med de ansvariga bakom Fluß för att titta på nya lösningar, berättar GP.

— Vi vill gärna ha kvar Café Fluß, i första hand i Frihamnen. Vi hoppas att ha löst frågan inom ort så att man snart kan träffas på Fluß igen, säger Jessica Segerlund på Älvstranden utveckling till tidningen.

Men samtidigt lägger hon till att det är osäkert vilken form den fortsättningen kan ta:

— Vi diskuterar lite fram och tillbaka. De har lite olika idéer över hur de vill gå fram med det här och i vilken skala. Utan att gå Café Fluß i förväg så tror jag att vi är ganska eniga om att i första hand stanna kvar i Frihamnen och det området som de är med och utvecklar i och med verksamheten de bedriver, säger Jessica Segerlund till GP.

Alltså kan det bli i Frihamnen om allt faller på plats, men med högsta sannolikhet inte exakt på den plats intill badet som de har legat på hittills.

Många turer i Frihamnen…

Som HelaHisingen.se nyligen skrev om har planerna för att bygga ut Allmänna badet/Pöl Harbour i Frihamnen åter väckts till liv. I februari presenterade stadsbyggnadskontoret planerna för det nya – mycket större – friluftsbadet i Frihamnen. Arkitektskisserna som visade hur “Allmäna badet” skulle se ut till sommaren 2021 väckte stor uppståndelse bland badfantasterna då. Men i maj kom plötsligt beskedet: Pengarna för utbyggnaden drogs in.

Då motiverades det med att utbyggnaden av hela Frihamnen sker långsammare än planerat, vilket har fått till följd att “nödvändiga exploateringsintäkter saknas”. Mot bakgrund av detta meddelade fastighetskontoret park- och naturförvaltningen att tillgängliga medel för utbyggnad av allmän platsmark park i Frihamnen är 141 miljoner kronor.

Allmänna badet i Frihamnen har blivit en sommarfavorit hos många. Foto: LÄSARBILDER

52 miljoner kronor mindre än budgeten ett år tidigare. Följden blev att delar av Jubileumsparken inte kommer att kunna genomföras, till dess att förvaltningen har fått ny fastställd finansiering.

— Vi har därför idag avbrutit vår pågående upphandling av byggnation av det nya badområdet. Utifrån den budget som finns kvar för projektet kommer vi nu att utvärdera om ytterligare prioriteringar behöver genomföras, sa avdelningschef Jakob Andreasson, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad då.

Nya beskedet: Badet byggs ut trots allt

Men nyligen kom då det nya beskedet: Jubileumsbadet med dess fyra saltvattensbassänger kommer att byggas i Frihamnen i Göteborg. Budgeten för området utökas med 60 miljoner kronor till nästa år:

— Det har önskats så himla länge av göteborgarna att få till stånd. Så efter vårens alla turer här kopplade till pengar och budget så vi hittade vi i alliansen en lösning, säger Anna Sara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden, som också berättar om svårigheterna att rena vattnet i Frihamnen till Sveriges Radio.

Så om allt går vägen kan Göteborgarna få besöka både ett utökat bad och Café Fluß i Frihamnen till sommaren.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: