125 000 fordon per dygn påverkas när Tingstadstunneln rustas upp 2021–2023

Upprustningen har målet att öka livslängden för tunneln med 50 år.
— Det här är ett betydelsefullt projekt och en stor utmaning för hela Göteborgsregionen, säger Stefan Frisk, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket planerar att renovera Tingstadstunneln för att öka tunnelns livslängd, samt för att ”minska sårbarheten och miljöpåverkan samt förbättra säkerheten”.

— Allt från betongkonstruktioner till installationer och trafiksystem ska rustas upp och därför behövde vi en samarbetspartner med bred kompetens och erfarenhet av komplexa projekt. Det har vi funnit i Sweco, säger Stefan Frisk, projektledare på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Den mest trafikerade passagen över Göta Älv

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland under Göta Älv. Motorvägen E6 som är huvudgenomfart genom Göteborg går via tunneln och detta är den mest trafikerade vägen över eller under Göta Älv.

Trafikverket har utsett Sweco som leverantör i samband med upprustningen. Swecos uppdrag är att projektera nödvändiga underhållsåtgärder i Tingstadstunneln på ett sätt som säkerställer att trafik- och arbetsflödena kan löpa smidigt under renoveringen.

— Vi gläds verkligen åt att jobba nära Trafikverket i detta spännande upprustningsprojekt, som kommer att påverka hela regionen. Det är ett utmanande uppdrag med flera intilliggande projekt som pågår samtidigt och kraven på samordning är höga. Det är därför extra roligt att flera av Swecos kompetenser är engagerade i arbetet, säger Fredrik Wallner, vd för Swecos anläggningsverksamhet i ett pressmeddelande.

Huvudvägen mellan Oslo och Köpenhamn

Tingstadstunneln utgör även en internationellt viktig trafikfunktion då E6 är den huvudsakliga vägförbindelsen mellan Oslo och Köpenhamn. Tunneln öppnades för trafik redan 1968 och är i dag hårt belastad med cirka 125 000 fordon per dygn, med över 60 000 fordon fördelat på tre körfält i varje riktning.

Trafikverket meddelar att ombyggnadsarbetet skall pågå mellan åren 2021 och 2023. Tanken är att byta merparten av de tekniska installationerna och göra flertalet åtgärder för att minska sårbarheten och miljöpåverkan samt för att öka säkerheten och minska konsekvensen vid olyckor.