Alliansen utreder ett totalförbud mot fyrverkerier i Göteborg

Blir framtidens nyårsfiranden i Göteborg fyrverkerifria?
Foto: ROBIN HOLMKVIST/DRONARFOTO.SE

Nyårsafton för framtida generationers göteborgare kan bli en stillsam affär. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Demokraterna har gett stadsledningskontoret uppdrag att utreda ett totalförbud mot fyrverkerier i Göteborg. Även de övriga partierna vill se olika förbud och begränsningar mot fyrverkerier – förutom Socialdemokraterna.

Ämnet fyrverkerier, både sådana som fyras av under ordnade former som privatpersoners användning – och ibland missbruk av – dessa, har legat bakom ett flertal rätt häftiga debatter i HelaHisingens Facebook-grupp ”Vad händer på Hisingen?” i vinter. Många saknade GP:s nyårsfyrverkeri som ställdes in på grund av pandemin – andra har klagat på att vissa ungdomar skjuter hej vilt med dessa veckorna före nyår.

Efter att ett Göteborgsförslag om att stoppa försäljning och användning av fyrverkerier hade uppnått 200 röster och legat ute i 90 dagar tog kommunstyrelsen upp frågan på onsdagens möte. Förslagsställaren vill att Göteborgs Stad ska införa ett totalförbud mot ”all form av pyrotekniska varor såsom fyrverkerier och smällare i Göteborg”.

Förslaget framhåller att smällare skrämmer och stressar både människor och djur samt skadar ett stort antal människor varje år. Fyrverkerier sprider även miljöfarliga ämnen i naturen och är brandfarliga.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Demokraterna vill nu alltså i ett yrkande ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till ett totalförbud, något som stöds även av Kristdemokraterna men i ett särskilt yttrande. Tjänstemännen ska därmed se över om det är genomförbart att införa ett totalförbud mot användning av fyrverkerier i Göteborgs Stad.

Statistiken: Antalet skadade och bränder minskar

Antalet personer som skadar sig som resultat av olyckor med fyrverkerier minskar dock stadigt i Sverige. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har antalet allvarligt skadade till följd av fyrverkeriolyckor mer än halverats sedan 2000.

Antal slutenvårdade 1997 – 2019 till följd av fyrverkeriolyckor efter kön.
Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Även antalet bränder som orsakats av fyrverkerier har minskat kraftigt i Sverige under det senaste decenniet.

Antal insatser av kommunal räddningstjänst till bränder orsakade av fyrverkerier 1998 till 2019. Källa: Räddningstjänstens insatser, MSB.

Stora raketer (krutvikt > 75 gram) blev tillståndspliktiga under 2014 och som del av statens arbete för att minska antalet fyrverkerirelaterade skador infördes 1 juni 2019 tillståndsplikt på alla raketer med styrpinne.

Sossarna är emot fyrverkeriförbud

Socialdemokraterna däremot håller inte med om de borgerliga partiernas tanke om att utreda ett förbud utan tycker att de nya regler som redan införts räcker. I ett yttrande om frågan skriver sossarna i Göteborg att hårdare regler redan införts kring fyrverkerihantering och att denna lagstiftning behöver få verka under ytterligare en period och efter det behöver utvärderas ordentligt innan vidare diskussion om förbud förs:

Socialdemokraternas svar på att de borgerliga partiernas förslag om att utreda ett totalförbud mot fyrverkerier i Göteborg.

”Socialdemokraterna menar att förslagsställarna har en viktig poäng: fyrverkerifiranden får inte tillåtas störa allmän ordning. Samtidigt utgör nyårsfyrverkerier en viktig tradition. För många göteborgare hör det till livets uppskattade beständigheter att hälsa det nya året välkommet genom att titta på eller delta i fyrverkeriföreställningar”, skriver man bland annat i sitt yttrande (som du kan se i sin helhet här ovan) i frågan.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: