Nu är supertermosen på plats – med 22 miljoner liter varmvatten på Hisingen

En 60 meter hög ”termos” – som rymmer 22 miljoner liter fjärrvärmevarmvatten. Nu står Göteborgs Energis nya ackumulatortank klar – på Hisingen.

På hisingssidan av Göteborgs hamninlopp, precis bredvid Rya kraftvärmeverk, reser sig nu ett nytt och annorlunda landmärke. Den 60 meter höga ackumulatortanken ska användas som en termos i fjärrvärmesystemet. När efterfrågan på värme är låg fylls tanken med varmt vatten men när det blir kallt och efterfrågan ökar kan tanken laddas ur och leverera 120 megawatt värme under cirka sju timmar. På så sätt undviker Göteborgs Energi att starta andra fjärrvärmeanläggningar och sparar bränsle.

Så här ser en nya ”termosen” på Hisingen ut från fastlandet. Foto: GÖTEBORGS ENERGI

— Med hjälp av ackumulatortanken kan effekttopparna i fjärrvärmeproduktionen reduceras vilket skapar stabilitet i fjärrvärmesystemet och minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna. Den bidrar också till minskade koldioxidutsläppen då vi kan undvika att starta upp spetsanläggningar. Förutom miljömässiga fördelar och säkrare drift kommer ackumulatortanken att bidra till lägre rörliga kostnader för värmeproduktionen, säger Anna Svernlöv, chef för verksamhetsområde Drift och Underhåll på Göteborg Energi i ett pressmeddelande.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Ackumulatortanken på Hisingen

  • År 2025 ska Göteborg Energis fjärrvärme enbart komma från förnybara eller återvunna källor. Den nya ackumulatortanken är en av insatserna för att nå målet.
  • Tanken är uppförd i anslutning till Rya kraftvärmeverk i Energihamnen på Hisingen och är cirka 60 meter hög med en diameter på 23 meter
  • Tanken fungerar som en stor termos eller ett batteri i fjärrvärmesystemet, där fjärrvärme kan lagras för att användas när efterfrågan på värme ökar
  • Ackumulatortanken kommer att ha en maximal kapacitet på 1000 MWh. Det innebär att ackumulatorn fulladdad kan leverera sin maximala effekt på 120 MW i cirka sju timmar.
  • Tanken rymmer 22 000 kubikmeter vatten. Detta motsvarar 22 miljoner liter vatten vilket motsvarar värmen till 70 villor i ett år.

LÄS MER: