Arbetslösa ungdomar på Hisingen ges jobb i butik – för att ”stärka sitt CV”

Arbetslösa ungdomar i Biskopsgården ska få jobba i en second hand-butik på Vårväderstorget – som en väg in på arbetsmarknaden. Bakom projektet står GöteborgsLokaler och Stadsmissionen.

Idén är att ge de unga en möjlighet att stärka sitt CV samt ge en ökad kompetens inom gröna frågor. Insatsen kallas därför för Grön omställning. En del i Framtidenkoncernens satsning på ”superförvaltning” är insatser för unga i Göteborgs utsatta områden. Dels genom en trygghetsstärkande stadsutveckling, men även genom att erbjuda meningsfull sysselsättning.

Coronapandemin har slagit hårt mot de unga och arbetslösheten ökar särskilt i denna grupp. Därför erbjuds nu unga boende i Biskopsgården utan arbete en möjlighet att jobba fysiskt i en second hand-butik på Vårväderstorget och samtidigt skaffa sig kompetenser inom grön ekonomi, lager, butiksarbete, kassahantering, service och bemötande samt miljöarbete och hållbarhet, skriver GöteborgsLokaler i ett pressmeddelande.

”Hjälpa våra ungdomar att fortsätta utvecklas”

GöteborgsLokaler tillhandahåller en lämplig lokal på Vårväderstorget under projektets gång där Anders Rydholm är ansvarig fastighetsförvaltare:

­— Vi har sett att pandemin gjort att allt fler unga i Biskopsgården går utan sysselsättning. Genom att erbjuda Stadsmissionen den aktuella lokalen kan vi hjälpa våra ungdomar att fortsätta utvecklas och samtidigt bryta en ofta oförvållad sysslolöshet. I förlängningen öppnar det även dörrar till arbetsmarknaden, berättar Anders Rydholm.

I insatsen kombineras både praktik och lärande. Man riktar sig till ungdomar i åldern 18–25 år som är boende i Biskopsgården och projektet pågår hela 2021. Fyra omgångar med 30 ungdomar per gång ska få jobba i butiken under tre månader.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: