BESKEDET: Efter alla löften – nu anses en ny idrottshall vara för dyr ”Jag orkar inte mer”

Det blir ingen ombyggnad av den tillfälliga sporthallen i Hisings Backa. Det föreslås Idrotts- och föreningsnämnden besluta. Beskedet får lokala föreningar att rasa:
— Risken finns att föreningar med dess ideella krafter som kämpat under alla år kanske till slut inte orkar med att fortsätta genomföra sin verksamhet med de usla hallförhållanden som är i Backa. Detta inkluderar mig själv, säger Stefan Jungegård på innnebandyföreningen Backadalen.

Turerna kring den tillfälliga idrottshallen vid Skälltorpsskolan intill Selma Lagerlöfs Torg i Hisings Backa har varit många. I väntan på finansiering har barnen och ungdomsidrotten haft idrott i ett stort upplåsbart tält.

Den så kallade övertryckshallen skulle vara en tillfällig lösning i avvaktan på byggandet av en idrottshall. Men den tillfälliga hallen, som blåsts upp av varmluft, har funnits där sedan 2015 – i väntan på en annan lösning. Och förra året rasade hallen in.

Innebandyföreningen Backadalen har under flera år varit en av de idrottsklubbar som kämpat för att få till en idrottshall med väggar och tak på platsen.

”Luftslottet som sprack. Föga förvånande. Kan det vara början på att kanske äntligen få till väggar och tak… Gör om gör rätt…” skrev Stefan Jungegård, verksamhetsutvecklare på innnebandyföreningen Backadalen i samband med att sporthallen rasade in.

Förra året rasade övertryckshallen in, men ingen befann sig där vid tillfället. Foto: Läsarbild.

Planerna bordläggs – kostnaden skenade från 13 till 31 miljoner kronor

Sedan 2015 har projektet med en ny idrottshall mött motstånd från bland andra Göteborgs stad. Till en början planerades en idrottshall vid Selma Lagerlöfs torg – som inte blev av. Det senaste var att en hall i stället skulle byggas vid Brudbersgsskolan och stå klar 2025.

Men nu har alltså tjänstemännen föreslagit för idrotts- och föreningsnämnden att de ska besluta om att ingen hall blir av inom den närmsta tiden. Främst anges ekonomiska orsaker i beslutet och att den beräknade kostnaden ändrats från 13 miljoner till 31 miljoner kronor.

”Förvaltningen har redovisat behovet av utökade investeringsmedel för projektet samt förslag på hur investeringen kan hanteras. Förvaltningen har även belyst risker och konsekvenser för genomförandet av ombyggnaden och föreslår därför att projektet inte genomförs”, står det i underlaget.

Så här ser den tillfälliga övertryckshallen ut som stått vid Skälltorpsskolan sedan 2015. Foto: Läsarbild.

Ny hall skulle ändå behöva rivas – ”Jag skiter i det här nu”

Som bakgrund skriver man att en ny Skälltorpsskola ska uppföras på platsen vilket troligtvis skulle medföra att även en ny eventuell idrottshall skulle behöva rivas:

”Då är det sannolikt att tillfällig hall i Backa får rivas under 2026–27 för att ge plats åt den nya skolan”, skriver nämnden och forsätter: ”I sämsta fall kan investeringen i en ny sporthall endast nyttjas i 2-5 år”.

De ekonomiska anledningarna får innebandyklubben Backadalens verksamhetsledare att rasa:

”Men risken att föreningar med dess ideella krafter som kämpat under alla år kanske till slut inte orkar med att fortsätta genomföra sin verksamhet med dessa usla hallförhållanden som är i Backa. Detta inkluderar mig själv som nu snart kommit till en punkt då jag helt enkelt kanske säger att ”Jag skiter i det här nu… Jag orkar inte mer”, skriver Stefan Jungegård i ett öppet brev till politikerna.

Föreslår att hallen inte byggs – ”Kommer ändå behöva avvecklas”

Stefan Jungegård avslutar det öppna brevet med ”En trött och ledsen idrottsledare som snart inte orkar mer”.

Men sannolikt kommer politiker att följa förslaget att en ny hall inte ska byggas:

”Förvaltningens står kvar i sin bedömning att planerad investering med tak och väggar på den nuvarande övertryckshallen med en avskrivningstid på uppskattningsvis max 5 år är svår att motivera”, skriver de och avslutar:

”Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att inte genomföra en ombyggnad av nuvarande övertryckshall med tak och väggar till en kostnad om 31 miljoner kronor”.

Ärendet har sedan tidigare bordlagts av idrotts- och föreningsförvaltningen som inom kort ska ta beslut i frågan.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: