BILDEXTRA: Göteborgs nya bad – modernt kallbadhus i Göta Älv

Här är förslaget som kan skapa en modern badplats för göteborgarna – med utsikt över Älvsborgsbron och hamninloppet. Just nu utreds möjligheterna att genomföra den spektakulära idén:
— Jag ville förgylla vår skandinaviska badkultur och bidra med en karaktärsbyggnad för Göteborg, säger arkitekten Hanna Unell.

Den här veckan togs beslut om att utreda förslaget om ett kallbadhus vid Färjenäsparken. Park- och naturnämnden i Göteborgs stad gav förvaltningen i uppdrag att utreda ”Göteborgsförslag 3166”. Förslaget som nyligen utexaminerade arkitekstudenten Hanna Unell låg bakom är att bygga ett kallbadhus i Göta Älv, nedanför Färjenäsparken på Hisingen.

— Jag tänkte att det kanske kunde leda till något, eller att en investerare kunde tända till om det spreds, säger arkitekten Hanna Unell.

Hanna Unell, arkitekten bakom kallbadhuset-förslaget.

”Är ett drömprojekt”

Men det kan sluta med att Hanna Unells examensarbete i arkitektur vid Lunds universitet förvandlas till en del av Göteborgs stadsbild. Nu ligger det som grund för den beredning av ärendet som Park- och naturförvaltningen kommer genomföra, för att politikerna ska kunna ta beslut i frågan vid ett senare nämndsammanträde.

— Det vore en ära om det kan förverkligas, min förhoppning är att det kan leda till att ens en bråkdel av förslaget genomförs eftersom det är ett drömprojekt, säger Hanna Unell.

Placeringen: Färjenäsparkens älvstrand, mellan Älvsborgsbron och Eriksbergskranen.

— Jag är oerhört tacksam över de röster som lyft upp frågan till ansvariga nämnder, säger hon.

En stark inspirationskälla till förslaget var ett studiebesök i Sydkorea:

— Där får man en buffé av upplevelser för en liten peng. Arbetet är en ny tolkning på vad ett kallbadhus kan innehålla, berättar arkitekten Hanna Unell för HelaHisingen.se.

Nu: Så ser området ut vid Färjenäsparken i dag.
Sen: Så kan området se ut om förslaget förverkligas.

Varför valde du ett kallbadhus?

— Jag ville förhylla vår skandinaviska badkultur och bidra med en karaktärsbyggnad för Göteborg, som erbjuder det jag själv saknar i staden, säger Hanna Unell.

Bilderna: Så kan kallbadhuset se ut

Arkitektbilderna kommer från examensarbetet ”KALLBADHUS 2.0 I GÖTA ÄLV” av Hanna Unell. Så här sammanfattar hon sitt projekt i uppsatsen:

”Göteborgs stad har uttryckt en vilja att införa fler offentliga
badplatser i Göteborg då vattenkvaliteten i Göta Älv
förbättrats. Gamla färjeläget i Eriksberg är i behov av
utveckling och det finns potential att bidra med något nytt för
staden. Arbetet utforskar rumsliga svar för hur skandinaver
kan anamma exotiska badritualer. Detta skulle tillgängliggöra
dessa ritualer för fler människor, samtidigt som området kan
bli en destination i sig.”

Här är en insikt genom ett tvärsnitt in i badhuset.
Så kan receptionen se ut.
En restaurang med utsikt över hamnen är med i förslaget.
Ett flertal områden för rekreation föreslås.
Omklädningsrummen kan få delvis genomskinliga glas.
Panoramavyer med utsikter över älven.
Ett flertal olika pooler med väggar mellan, som sektioner föreslås.
Från pool-områdena kan det bli spektakulära utsikter.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: