Hisingens nya park blir klar i december: ”Ytor för lek och rörelse”

Just nu byggs en ny park nära vattnet – som ska stå klar i december. Det nya grönområdet blir granne med Radisson på Lindholmspiren och här ska både barn och vuxna kunna ”hämta energi” framöver…

Från Lindholmsallén till Göta älv växer en lekfull park fram. Det ska bli en plats för att fylla på och hämta energi ifrån. ”I december 2020 ska parken vara klar, så när som på plantering av örter och äng under våren 2021. Då slingrar en träspång genom hela parken, kantad av blommande ängsplanteringar. Mot Lindholmsallén finns ytor för lek och rörelse och mot älven ytor för rekreation och vila”, beskrivs projektet av Stadsutveckling Göteborg.

Sektion 1 av parken, ut mot Lindholmsallén.
Sektion 2 av parken, inåt mot hotell Radisson.

Park och lek på temat energi

Temat för parken är energi av olika slag. För rörelse finns hoppstenar, snurrkarusell, utkiksmast och kikare för att speja ut över parken. För sol finns spegelskärmar som reflekterar solens strålar och solparasoller som skyddar både mot sol och regn. För vatten löper längs hela parken en ränndal för regnvatten och plasklek. För vind finns lekfulla träskärmar med en form som ska påminna om ljudvågor. De skyddar mot vind och delar in parken i olika rum. För visklek på långt avstånd finns ljudtrattar. 

Platser för vila och möten

I hela parken finns olika typer av sittplatser, både stora sittflak och klassiska parkbänkar, för rekreation, vila, picknick och möten. Allt omgärdat av träd, buskar, blommor och ängsplanteringar som främjar biologisk mångfald och upptäckarglädje. 

Under de kommande åren ska ytterligare en park, ett hamntorg, brygga och kvartersgränder anläggas i området.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Parken vetter ut mot Lindholmshamnen. Foto: GÖTEBORGS STAD

LÄS MER: