BILDEXTRA: Så såg Götaverken på Lindholmen ut på 1920-, 1930-, 1940 och 1950-talen!

Arbetsplats för många i den äldre göteborgare och i de yngres ögon en mytomspunnen värld som försvunnit. För några decennier sedan var de moderna bostadsområden som växer fram längs Lindholmens kajer en intensiv och bullrande varvsmiljö med Götaverken – världens största skeppsvarv på 1930-talet – i dess mitt…

Här är 14 foton från Göteborgs stadsmuseums arkiv som ger en känsla av hur Norra Älvstranden såg ut förr i tiden, från sena 1800-talet fram till 1950-talet.

Lindholmen, Götaverken. 1947. Foto: Göteborgs stadsmuseum
Utsikt mot Götaverkens flytdocka (Den ljusa byggnaden nere till höger), 1949, från Pusterviksbron. Foto: Göteborgs stadsmuesum
Träpiren i förgrunden, Götaverken på Hisingssidn i övre bildkant. Okänt år. Foto: Göteborgs stadsmuseum
Tavla av konstnären Edith Fischerström på Götaverken, 1958. Foto: Göteborgs stadsmuseum.
Götaverken lyste upp natten i den inre hamnen, här sett från Stenpiren 1952. Foto: Göteborgs stadsmuseum
En vy över Götaverken från Stora Otterhällan, cirka 1935. Foto: Göteborgs stadsmuseum
Arbetare vid Keillers mekaniska verkstad, fotograferade på verkstadsgården. Foto: Göteborgs stadsmuseum
Detta är från Götaverken på Arendal i yttre hamnen, när en oljeplattform bogseras ut.
Foto: Björn Olson (Skänkt till Göteborgs stadsmuseum)
Översiktsfoto taget från tornet på Tyska kyrkan västerut och visar Göta älv, hamnen, Stenpiren och Hisingen med Götaverken överst i fotot. Detta är ett tidigt foto, från 1918. Foto: Göteborgs stadsmuseum.
Flygfoto över Centralhamnen, taget år 1921. Notera att den tidens Hisingsbro låg en bit väster om den nuvarande Göta älvbron. Som i sin tur är en bit väster om där nya Hisingsbron byggs. Foto: Göteborgs stadsmuseum
Varvsområdet Götaverken, flygfoto från 300 meters höjd, 1921. Foto: Göteborgs stadsmuseum
En snickaregrupp på Götaverken 1897. Foto: Göteborgs stadsmuseum
Sjösättningen av ”Stockholm”, 1946. Foto: Gunnar Lindström
Göteborgs Mekaniska Verkstad, maskinverkstaden 1901. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: