BILDEXTRA: Så ska nästa etapp av ”Framtidens Backaplan” se ut

Byggandet av ”Framtidens Backaplan” går nu in i en ny fas. Här planeras flera huvudgator som bildar storkvarter med en park i varje kvarter, där fokuset ligger fokus på bostäder med verksamheter i entréplan. Planen ligger nu ute för samråd där alla kan lämna skriftliga åsikter.

Det var den 19 maj som det första spadtaget togs för det första kvarteret på Backavägen. Det första området för ”Framtidens Backaplan” kommer att ha tre hållbara kvarter med bostäder, service och handel och beräknas stå klart 2025.

— Stadsutvecklingen av Backaplan har man ju pratat om i tjugo års tid. Nu sker det på riktigt. Det tycker jag att vi ska visa göteborgarna, att nu äntligen får de sitt nya Backaplan – en helt ny stadsdel, sa då projektchefen Malin Lindhe.

Riksbyggen, som är en av aktörerna i projektet, kommer att bygga 700 bostäder i området.

— Det kommer att bli en komplett stadsdel, med kommersiell och social service, kultur, härliga parker och möjlighet till idrott, skolor, handel och kontor, sa då Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Visionsbild över de olika delarna i ”Framtidens Backplan”. Foto: White arkitekter.
I etapp 3 planeras en skola med en närliggande park. Foto: White arkitekter.

Ska ut på samråd – alla göteborgare kan lämna sina synpunkter

Det nya området som nu går ut på samråd heter Detaljplan 3. Det är dock den fjärde detaljplanen eftersom detaljplanerna för området började på 0. Detaljplan 3 gäller området mellan Backavägen och Norra Deltavägen. Fokuset för den här delen är bostäder med verksamheter i entréplan och här planeras flera huvudgator som bildar storkvarter med en park i varje kvarter.

Den kommunala servicen och parkerna ska skapas ”för en god livsmiljö för områdets boende och besökare”, skriver Göteborgs stad om etappen. Vid Kvillebäcken ska anläggas en stadsdelspark och alla parker ska sedan bindas samman med ett promenadstråk.

Visionsbild från ovan över Backplan – etapp 3. Den lilla byggnaden framför parken blir områdets förskola. Foto: White arkitekter.
Visionsbild över Backplan. Foto: White arkitekter.

Fokus på lugna kvarter utan buller – begränsad biltrafik

I de nya visionsbilderna som presenteras av Göteborgs stad och arkitektfirman White arkitekter ser man hur området ska se ut när det är färdigbyggt. Här finns Backavägen kvar, men byggs om till en stadsgata med spårvagn. Samtidigt får Deltavägen, som är en av huvudgatorna, en ny sträckning med bussfil. Även här planeras verksamheter i bottenvåningen med en högstadieskola i närheten.

Med visionsbilderna vill staden ge en uppfattning av storleken på byggnaderna och hur de förhåller sig till parkerna. Byggnaderna är också formade som slutna kvarter, där biltrafiken ska vara begränsad. Fokuset är på ”lugna kvarter utan buller”, enligt Göteborgs stad. Ambitionen är också att plantera plantera träd längs med alla gator, men för att det ska gå att göra behöver det anpassas till de ledningar som ska läggas under mark.

Detaljplanen ligger nu ute på samråd och alla kan lämna skriftliga synpunkter här fram till 18 april.

Visionsbild över Deltavägen. Foto: White arkitekter.
I direkt anslutning till parkerna ligger en av områdets förskolor med åtta avdelningar. Foto: White arkitekter.
Visionsbild. Foto: White arkitekter.

Den övergripande planen för ”Framtidens Backaplan” är att gå från dagens handels- och industriområde till att, inom ett 20-års perspektiv, bli blandstad med cityhandel, bostäder, kultur och kontor med en stark knutpunkt för kollektivtrafik.

Backaplan ska växa sig över älven och utgöra en del av innerstadens centrum och det stadsmässiga stråk som skapas över älven. Området ska också bidra till att knyta ihop Lundby med Frihamnen och Brunnsbo.

Bilderna i artikeln är visionsbilder som visar proportionerna på hur stora byggnaderna, kvarteren och vägarna ska bli enligt detaljplanen. Byggnadernas exakta utseende däremot kommer att bestämmas senare.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: