BILDEXTRA: Här smygstartar bygget av ”Framtidens Backaplan”

Det här är del 21 i artikelserien om “Framtidens Backaplan” – den nya stadsdel som ska växa fram mellan Brämaregården, Aröd och Brunnsbo under det närmaste decenniet. Följ hela artikelserien här på HelaHisingen.se.

Nu är det äntligen dags för byggstarten av det som ska bli ”Framtidens Backaplan”. Redan före det officiella första spadtaget är arbetet igång på Backavägen.
— Stadsutvecklingen av Backaplan har man ju pratat om i tjugo års tid. Nu sker det på riktigt. Det tycker jag att vi ska visa göteborgarna, att nu äntligen får de sitt nya Backaplan – en helt ny stadsdel, säger projektchefen Malin Lindhe.

På torsdagen 19 maj ska det första officiella spadtaget tas vid Leråkersmotet – i det som ska bli första kvarteret i ”Framtidens Backaplan”. Men redan nu har Skandia Fastigheter, som ansvarar för området, påbörjat en etablering på platsen.

— Det betyder bland annat att vi hägnar in området så att det blir en säker byggarbetsplats. Grävmaskiner har börjat rulla in och vi ska alldeles strax påbörja marksanering. Eftersom det här är gammal industrimark så behöver vi se till att förorenade jordmassor tas om hand på rätt sätt innan vi går vidare med bygget, säger Malin Lindhe, som företräder Skandia Fastigheter som projektchef för Framtidens Backaplan, i ett pressmeddelande.

Redan nu har Skandia Fastigheter påbörjat en etablering på platsen och hägnar in området. Foto: HelaHisingen.se.
”Stadsutvecklingen av Backaplan har man ju pratat om i tjugo års tid. Nu sker det på riktigt”, säger projektchefen Malin Lindhe. Foto: HelaHisingen.se.

”Husen är gigantiska” – måste lägga ett omfattande markarbete

Till en början kommer det att vara oväsen i området, men eftersom det är långt till närliggande fastigheter och både Blomsterlandet och Biltema har sina entréer åt andra hållet, så bedömer man att det inte kommer att störa grannarna.

Det här första kvarteret beräknas stå klart 2025 men husen kommer inte att börja synas förrän inom ett år.

— Det kommer att dröja uppskattningsvis ett år. Innan husen kan börja växa uppåt krävs ett omfattande markarbete, bland annat eftersom den här stan vilar på lera. De här husen är ju gigantiska och vi behöver se till att de står ordentligt fast. För bara de två första kvarteren kommer vi att slå ner 1 600 pålar i marken, som var och en är åttio meter lång, säger Malin Lindhe.

Det här blir det första kvarteret av “Framtidens Backaplan”. Foto: Dreem Arkitekter/Skandia Fastigheter.

Det nya området kommer att ha tre hållbara kvarter med bostäder, service och handel. Riksbyggen, som är en av aktörerna i projektet, kommer att bygga 700 bostäder i området.

— Det känns fantastiskt spännande och Riksbyggen tar med sig sitt stora kunnande inom hållbarhet för att skapa attraktiva bostäder i Framtidens Backaplan. Det kommer att bli en komplett stadsdel, med kommersiell och social service, kultur, härliga parker och möjlighet till idrott, skolor, handel och kontor, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad, i ett pressmeddelande.

”Det är riktigt skönt att vi äntligen kommer i gång”

Hit är det tänkt att ett antal butiker ska flytta och lämna sina nuvarande lokaler, däribland varumärken som Stora Coop, Elgiganten och Dollarstore.

— Potentialen är enorm med hela Hisingen som närmarknad och samtidigt är Backaplan en del av Göteborgs centrum. Vi förvandlar plåtskjul till en grön hållbar stadsdel med bostäder, kontor, handels- och mötesplatser med liv och rörelse. Vi köpte fastigheterna 2016 och det är riktigt skönt att vi äntligen kommer i gång med den fysiska utvecklingen. Nu ska vi kombinera kraften och kreativiteten i området med trygga, moderna byggnader och blandade kvarter, har Bo Jansson, fastighetschef för köpcentrum hos Skandia Fastigheter, tidigare sagt om byggandet av det första kvarteret.

Inför byggstarten bedömer man att det kommer att låta från bygget, men att ”det kommer att gå ganska smärtfritt för grannarna ändå”, säger Malin Lindhe. Foto: HelaHisingen.se.

2 200 lägenheter – Ska bli nya ”Hisingens centrum”

Som Hela Hisingen har berättat om tidigare är tanken med ”Framtidens Backaplan” att tät stadsbebyggelse ska växa fram i området som sträcker sig från Kvillestaden i söder, östra Kvilebäcken i väster, Aröd i norr och Brunnsbo i öster. Stadsbyggnadskontorets grundplan omfattar förskola, kulturhus och ungefär 2 200 lägenheter.

Samtidigt planeras för parker och grönstråk i “Omvandlingen av Backa”, som utgör grunden för att “binda samman Hisingen med fastlandet och låta innerstaden växa över älven”, skriver Göteborgs stad. Sammantaget är det ett långtgående projekt som beräknas vara klart först omkring år 2035.

Idén är att det ska vara en “tät, grön och stadsmässig stadsdel och en del av innerstaden – Hisingens centrum”, skriver Stadsbyggnadskontoret i detaljplanen.

Framtida Hjalmar Brantingstorget. Foto: White Arkitekter.

Först kommer fokus att ligga på bebyggelse, där 2 200 lägenheter och 150 000 kvadratmeter centrumverksamheter planeras. Utöver det ska ungefär 22 000 kvadratmeter offentlig service (förskolor, skolor samt idrottshall) byggas.

I detalj handlar det om totalt 20 avdelningar förskola och två skolor i separata kvarter samt en idrottshall. Man planerar även för ett kulturhus inom ett 7 500 kvadratmeter stort område.

Förutom bostadsbebyggelsen och utvecklingen av kollektivtrafiken, riktas särskilt fokus på ungdomar och verksamheter som skola, sporthall, kulturhus och stadsdelsparker.

”Något jag tittar jättemycket på nu är hur vi kan få ner projektets klimatpåverkan, både i byggfasen och i driftsfasen”, säger Malin Lindhe om det mest utmanande med projektet. Foto: HelaHisingen.se.

Listan: Butikerna som är redo för flytt till första kvarteret

Följande sju butiker kommer – om allt går som planerat – att bli de första att öppna i det första kvarteret som Skandia Fastigheter bygger av “Framtidens Backaplan” Backaplan:

  • Stora Coop (i dag i Backa 2)
  • Dollarstore (i dag i fristående byggnad)
  • Elgiganten (i dag i separat del av Backa 2-byggnaden)
  • Kronans Apotek (i dag i Backa 2)
  • Hisingens Fisk (i dag framför Backa 2 i separat byggnad)
  • Kemtvätt (i dag i Backa 2)
  • Blomsterbutik (i dag i Backa 2)

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS ARTIKTELSERIEN ”FRAMTIDENS BACKAPLAN”:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 1:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 2:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 3:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 4:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 5:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 6:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 7:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 8:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 9:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 10:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 11:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 12:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 13:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 14:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 15:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 16:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 17:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 18:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 19:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 20:

FRAMTIDENS BACKAPLAN – DEL 21: