Bolag köper två fastigheter i Torslanda – så vill de bygga 100 bostadsrätter

Visionsbild från Dreem Arkitekter

Förvandlingen av Torslanda fortsätter och antalet bostäder som både byggs och planeras för framtiden växer. Nu köper ett Borås-bolag två fastigheter i området som man vill förvandla till ett 100-tal bostadsrätter framöver.

Det är Cernera Fastigheter, med huvudkontor i Borås, som har mål att expandera snabbt och bli en nationell fastighetsutvecklare, som nu tar sitt kliv in i Torslandas mest expansiva och föränderliga del – Amhult. Cernera Fastigheter har vunnit ett flertal markanvisningstävlingar och byggrätter runt om i Sverige och har den senaste tiden ökat sin närvaro på flera platser i landet och senast i raden.

Ett av dessa är alltså Amhult i Torslanda på Hisingen där fastighetsbolaget nu förvärvat två fastigheter.

— Fastigheterna ligger angränsande till varandra och förvärvet möjliggör större bostadsprojekt i området. Amhult är en av Torslandas mest expansiva stadsdelar. Det känns naturligt för oss att fortsätta vår storsatsning i attraktiva områden och med närheten till både havet och storstaden är detta verkligen ett sådant, säger Martins Svärd, Vice VD på Cernera.

Men än så länge är det tidigt i processen.

— Nästa steg för oss är att ansöka om planbesked för att därefter påbörja arbetet med utformning av projektet och projektering. Vi planerar ett hundratal bostadsrätter i varierande utförande men stort fokus på naturnära material och bebyggelse med grön profil, säger Martins Svärd, Vice VD på Cernera i ett pressmeddelande.

Amhult – men även Torslanda torg – fortsätter förvandlas

Göteborgs stad har för avsikt att fortsätta omvandlingen av området Amhult i Torslanda som förr framför allt förknippades med flygplatsen som låg där. I dag är det en blandning av bostadsområden, kommersiella ytor och butikskvarter med lättare industriområden. Och det är delar av de sistnämnda som ska förvandlas till bostadsområden i framtiden.

Bostadsbebyggelse planeras även längs med hela Kongahällavägen, med bostäder i 5-7 våningar och lokaler i botten för en stadsmässig gata. Området omkring Torslanda Torg har fått ett nytt planbesked för bostäder av Göteborgs stad. Syftet med stadens översiktsplan och dess utbyggnadsstrategi är att ge specificerade planbesked och detaljplaner som möjliggör utbyggnader av olika slag alternativt förbjuder vissa typer av utbyggnader som tidigare varit godkända enligt detaljplaner.

Torslanda ska byggas ihop till en stadsdel där förtätning mellan Amhult centrum och och Torslanda Torg ska skapa en mer koncentrerad kärna och bättre underlag för service och kollektivtrafik. Därför möjliggjorde Göteborgs stad tidigare i år en stor utbyggnad av Torslanda Torg, som HelaHisingen.se tidigare berättat.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: