Center-profilens plan för ”lantliga” Hisingen: *Ska bli världsledande *Här ska tågen stanna *Lyssna på de boende

Centerpartiets kommunalråd Emmyly Bönfors vill storsatsa på Hisingens mest lantliga delar. I ett försök att vinna röster inför valet sätter hon in stora charmoffensiven mot Säve och hoppas göra stadsdelen till världsledande inom hållbarhet och medborgarinflytande:
— Säveborna brukar säga att ”vi betalar massor med skatt till Göteborgs stad men kommunen satsar inte här och lyssnar inte på våra idéer”. Det vill vi i Centerpartiet förändra, säger hon.

Göteborg har nyligen antagit en ny strategisk översiktsplan. Fokus för staden har länge varit på att bygga i centrala staden och inte i ytterstaden. En av orsakerna har varit att man velat bevara jordbruksmark, vilket Centerpartiet tycker är en bra ambition – men de vill nu se en storsatsning på stadens lantliga ytterområden som Säve på Hisingen.

— Det är även bra att förtäta i innerstaden.. Men när det fokuseras där känner många som bor i områden som Säve att staden inte bryr sig om deras område. Det är en feedback som vi fått från Säve-borna om och om igen, säger Emmyly Bönfors, kommunalrådet som är C-ledaren i Göteborg.

Nu ska Centerpartiet försöka förändra på det. I ett öppet möte dit man bjuder in Säveborna vill man starta en medborgardialog som de menar på kan bli världsunik om den går vägen.

”Kom och gör din röst hörd! Vilken fråga tycker du är viktigast i Säve och Göteborg? Vad skulle du vilja ändra på? Den 22/6 bjuder kommunalrådet Emmyly Bönfors och kommunföreträdare från Centerpartiet in till möte i Säve för att lyssna in lokala synpunkter och förslag. Centerpartiet vill att beslut ska fattas så nära människor som möjligt och därför vill vi ha in era förslag.”

..skriver partiet i sin inbjudan till ett möte med Säveborna på onsdagskvällen. Men vad är då det världsunika med detta ”Town hall”-möte? Centern vill att åsikterna faktiskt ska återspeglas i hur staden satsar hållbart på stadsdelen.

— Vi tror att det är möjligt att involvera Säveborna i en process kring att bygga i Säve och satsa på Säve på ett hållbart sätt där de boende får ett väldigt stort inflytande. Bara en så enkel sak som att Säve är ett gammalt stationssamhälle där tåget inte stannar i dag är något som många Säve-bor uttryckt att de vill förändra. Så då vill vi i Centerpartiet se att man nyttjar det. Bohusbanan går där, så vi skulle vilja se tågstopp i Säve, säger Bönfors.

Centern vill se att pendeltågen stannar i Säve

En av orsakerna till varför ett tågstopp i Säve vore bra är ur C-perspektivet att många Sävebor på ett enklare vis skulle kunna nyttja kollektivtrafiken. Bland annat för att få enklare tillgång till de nya jobb som skapas i staden:

— Om man bor på Hisingen är det omvägar att behöva åka in till Göteborgs central för att ta tåget därifrån till en annan del av Göteborgsregionen när tågspåret faktiskt går rakt igenom Säve. Här skulle vi vilja se att pendeltågen inte bara stannar i Brunnsbo utan även i Säve framöver. Inte minst med tanke på de nya arbetstillfällen som kommer på Hisingen med exempelvis Northvolts etablering i Torslanda, så vore fler tågstopp på Hisingen väldigt bra, säger Emmyly Bönfors.

Med Brunnsbo syftar hon till den tågstation som är planerad att byggas mellan nya Backaplan och Brunnsbotorget. Det är ett område mer centralt på Hisingen där nybyggnationen sker i kraftigt tempo och en hel stadsdel väntas växa fram under kommande decennier. Men några så omfattande nybyggnationer tror inte Bönfors att Säve-borna vill se i sin stadsdel, men att staden ändå genomför satsningar i stadsdelen på flera områden:

— Säve som samhälle har en väldigt väl fungerande skola med högt tryck, där många elever inte kommer in då många vill gå där. Skolan är för liten, så vi vill titta på om det finns sätt att rusta upp skolan och möjligen även bygga ut den. Men vi vill även se på om det går att rusta upp skolgården som i dag är för asfalterad, vilket eleverna gett oss feedback på. Vi vill även se om det gåt att skapa en fritidsanläggning i anslutning till skolan, berättar Emmyly Bönfors om hur Centerpartiet redan börjat ta intryck av den feedback man fått från Säveborna.

”Dags att vi Göteborgspolitiker börjar lyssna på landsbygden i Göteborg!”

Det är den dialogen, medborgarens möjlighet att påverka sitt område, som är del i det som Centerpartiet tror kan bli världsunikt för stadsdelen på norra Hisingen. De vill att politiken ska ta djupa intryck från en nära dialog med de boende i Säve:

— Säveborna brukar säga att ”vi betalar massor med skatt till Göteborgs stad men kommunen satsar inte här och lyssnar inte på våra idéer”. Det vill vi i Centerpartiet förändra, säger Emmyly Bönfors och fortsätter:

— Jag tycker det är dags att vi Göteborgspolitiker börjar lyssna på landsbygden i Göteborg!

Men hur ska Göteborgs stad lyckas satsa på ett ”lantligt” Säve med mycket jordbruksmark, utan att förstöra den? Är det ens möjligt att bygga ut – hur hållbart det än är – utan att begränsa jordbruket i området?

Kommunstyrelsen fick nyligen en rapport som Emmyly Bönfors lyfter fram som exempel på hur satsningar kan göras på områden där exempelvis det lokala jordbruket tas tillvara. Enligt Centerpartiet är detta tänk viktigt om man vill skapa en mer hållbart stad:

— I dag producerar vi 1 procent av maten vi äter i Göteborg men har enligt en ny rapport potential att producera omkring 40 procent själva vilket skulle leda till att staden blev mycket mer hållbar i ett större perspektiv, säger Bönfors.

— Ska man vara ännu mer kritisk så köpte staden upp det mesta av jordbruksmarken på 1950-talet på en del mer eller mindre suspekta sätt. Men vi ser gärna att medborgare ska kunna få köpa tillbaka jordbruksmark från kommunen för att använda den till just jordbruk istället för att den står oanvänd som det är i vissa fall, säger hon.

— Och de som arrenderar mark ska fortsatt få göra det oavsett vilka satsningar vi gör i området, fortsätter Bönfors.

Visionen: ”Unikt sätt att tänka”

Stadens egen omorganisation med nya nämnder är något som Emmyly Bönfors menar på kan bli en jackpot för områden som Säve, där satsningarna i viss mån uteblivit till fördel för de mer centrala delarna av staden.

— Om de tänker mer holistiskt så vill vi hjälpa till att se till att stärka medborgarinflytandet men även bygga in klimatnyttan i våra satsningar framöver. Det är den kombinationen som blir unikt för Säve, ett unikt sätt att tänka och jobba på där vi vill komma nära att bli klimatneutrala till 2030, säger Bönfors.

Och nästa steg för att komma dit blir att ha sitt öppna möte i Säve på onsdagskvällen.

— De andra partierna har lämnat ”Walk over” när det kommer till Säve. Så vi vill träffa Säveborna för att se om de tycker att de tankar vi har är bra och höra mer om deras åsikter om vad de tror kan bli ett hållbart samhälle i Säve. Men även för att de ska ge oss idéer om hur Säve kan stärkas framöver, säger Emmyly Bönfors.

Centerpartiets öppna möte i Säve hålls onsdagen 22 juni 2022 i Säve SK:s klubbstuga på Tåfjällsvägen 15 mellan 18:30 och 20:00.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: