Ingen rivning av skogen vid Flunsåsparken –så blir det i stället

Kommunens förslag om försäljning av skogsområdet norr om Flunsåsparken väckte starka reaktioner. Nu är förslaget stoppat – men kommunen ska hitta ny mark åt Internationella engelska skolan.
— Det blev yrkande från Alliansen och Demokraterna som vann, det innebar att bygget stoppas men fastighetskontoret fick i uppdrag att hitta annan mark i stället, säger Thomas Larsson (MP), andre vice ordförande i fastighetsnämnden.

Hela Hisingen har skrivit tidigare om att Fastighetskontoret den 23 maj lämnade in ett förslag till beslut om försäljning av skogsområdet norr om Flunsåsparken. Tanken var att företaget Novum, som driver Internationella engelska skolan, skulle få köpa skogsområdet och bygga en skola samt ett boende med särskild service.

Förslaget väckte dock ilska och samtliga partier lämnade in yrkande under fastighetsnämndens möte 20 juni – om att avslå försäljningen av marken.

Miljöpartiet lämnade, tillsammans med Vänsterpartiet, in ett yrkande att lägga ner hela förslaget. Men vann gjorde Alliansen och Demokraterna som även dem lämnade in ett avslag om förslaget – men med tillägget att ny mark ska hittas åt företaget Novum som driver Internationella engelska skolan.

— Det blir inget byggande i Flunsåsparken. Det blev yrkande från Alliansen och Demokraterna som vann, det innebar att bygget stoppas men fastighetskontoret fick i uppdrag att hitta annan mark istället. Vårt yrkande avslog bara – utan att uppdra åt kontoret att hitta en annan plats, säger Thomas Larsson (MP), andre vice ordförande i fastighetsnämnden.

Det här området gällde förslaget från Trafikkontoret. Foto: Göteborgs stad.

M, KD, L och D: ”Samtidigt ser vi behovet av fler internationella skolor tack vare vårt framgångsrika näringsliv”

Moderaterna skriver tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Demokraterna i sitt yrkande att Flunsåsparken inte är rätt område att bygga på, men att de ser ett fortsatt behov av privata skolor i Göteborg:

”Vi vill i stället att området bevaras som park. För att säkerställa grönområdet vill vi att den privatägda marken uppe på berget i parken löses in. Samtidigt ser vi behovet av fler internationella skolor tack vare vårt framgångsrika näringsliv som drar till sig omfattande internationell kompetens”, skriver partierna.

Nu åläggs Fastighetskontoret därför att hitta ny mark åt den Internationella engelska skolan.

”Därför behöver fastighetskontoret skyndsamt ta fram andra placeringsalternativ – helst alternativ där det redan finns planstöd för en skola”, skriver Alliansen och Demokraterna i yrkandet.

Thomas Larsson (MP), andre vice ordförande i fastighetsnämnden. Pressbild: Miljöpartiet.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: