Förslaget: Bygg ”byar” på Hisingen – 6000 bostäder mellan Tuve och Säve

Arkitektföretaget Kanozi har utvecklat bostadskonceptet Framtidens by som är ett nätverk av småskaliga byar byggda på stadsnära jordbruksmark. Konceptet är ett är ett inlägg i debatten om efterfrågan på småhus i Göteborg. Framtidens by visar hur vi kan möta göteborgarnas ökade efterfrågan på småhus, samhällets utmaningar och använda mer av den stadsnära jordbruksmarken.

Framtidens by är en blandning av olika bostadstyper; små lägenhetshus, radhus, parhus och villor, där två tredjedelar av bostäderna har markkontakt. Den kompakta utformningen innehåller mer än tre gånger så många bostäder som ett traditionellt villaområde, vilket skapar tillräcklig täthet för service såsom skolor, hållplatser och butiker. Genom att samla bebyggelsen i kompakta byar bevaras 60 procent av jordbruksmarken.

I dag förslyas mycket av den stadsnära jordbruksmarken, men i Framtidens by används marken av de boende för odlingsmöjligheter, skriver Kanozi i ett pressmeddelande.

Konceptet prövat på norra Hisingen

Framtidens by har prövats som en projektstudie på norra Hisingen mellan Tuve och Säve by. De gamla landsvägarna omvandlas då till kollektivtrafikleder in mot centrum. För lokala transporter till fots, cykel eller el-fordon är framtidsbyarna sammankopplade i ett nätverk av småvägar från by-torg till by-torg. Totalt finns det en möjlighet att bygga cirka 6000 nya bostäder och ny service mellan Tuve och Säve by. Framtidens by är därför ett enkelt sätt för staden att bygga fler marknära bostäder som är högst efterfrågat.

— Utformningen ger en bra blandning av gemenskap och öppenhet. Det lilla by-formatet och kvarteren ger en gemenskap mellan de boende. Nätverket av cykelvägar mellan de olika torgen blir inbjudande för besökare att utforska. Tänk dig en cykelutflykt till en loppis i en by, en lekplats i en annan, en utställning i en tredje – det blir en populär och levande del av Göteborg, säger Ulf Barkan Pettersson, arkitekt på Kanozi Arkitekter i pressmeddelandet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Här skulle ”Framtidens byar” kunna ligga

Foto: KANOZI ARKITEKTER

LÄS MER: