Det här blir Hisingens nya höghusprojekt: 125 lägenheter byggs i grönt ”torn”

Ännu ett höghus formas på Hisingen när nästa ”torn” i Karlastaden ska börja byggas. Nu är det en byggnad med 125 lägenheter i det åttonde kvarteret av nya stadsdelen Karlastaden som ska få grönt ljus av politikerna.

På byggnadsnämndens sammanträde 23/11 2021 behandlas bygglovsansökan för nybyggnad av ett flerbostadshus i Karlastaden, som ska rymma 125 lägenheter. Detta beskrivs av kommunen själva som att ”utvecklingen av Karlastaden fortsätter” och det finns ingen anledning att tro att byggnaden kommer att stoppas av politikerna.

Bottenvåningen i det nya bostadshuset, som kallas för kvarter 8, hus D i området består dels av sådant som är komplement till bostäderna i huset, som miljörum, olika förråd och entré, men även av teknikutrymmen och en lokalyta.

Fasaden på huset, som blir ett av många höga hus i nya Karlastaden längs Lindholmsallén i södra Lundby, består i huvudsak av profilerade glaserade gröna keramiska plattor. Det kommer även få en sockelvåning av dels ljusgrå betong dels svart korrugerad plåt.

Visionsbild av Karlastaden som nu byggs längs Lindholmsallén i södra Lundby. Visionsbild: Serneke + T+E Arkitekter

Utan övriga Karlastaden hade huset blivit Hisingens högsta

Samtliga balkongfronter och fönsterbröstningar för de övre tvåtredjedelarna av byggnaden utgörs av brun veckad plåt. På taket anordnas en planterad terrass, vistelseyta för de boende, omgärdad av ett glasräcke.

HelaHisingen.se har tidigare berättat om byggnaden Capella i kvarter 8 av Karlastaden. Capella är namnet på den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Kusken. Då Kvarter 8 angränsar till Kuskens gata fick byggnaden namnet Capella. Ännu finns dock inget namn på den nya grannen i kvarteret, den högre byggnaden med grön fasad.

Byggnaden blir en av Karlatornets grannhus i nya Karlastaden och kommer därmed få en avsevärt högre granne i närområdet. Men med sina 18 våningar hade huset – om övriga Karlastaden inte höll på att byggas – varit bland Hisingens högsta bostadshus.

Så här ska byggnaden med 125 lägenheter i kvarter 8 i Karlastaden se ut. Visionsbild: Serneke + T+E Arkitekter

Under en kort period blir det däremot JM:s nya byggnad i Eriksberg, den så kallade Kronjuvelen, med sina 27 våningar det högsta bostadshuset både på Hisingen och i Göteborg. Detta tills de ännu högre husen i Karlastaden står färdigbyggda om något år.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER:

LÄS MER: