Fastighetskungen Erik Selin: ”Känns väldigt bra att bidra till områdets, Hisingens och hela stadens utveckling”

650 nya bostäder i vad som ska bli en grönskande allé. Just nu bygger fastighets AB Balder både hyresrätter och bostadsrätter längs Långströmsgatan i Svartedalen:
— Det känns väldigt bra att bidra till områdets, Hisingens och hela stadens utveckling, säger Balders VD Erik Selin.

Mitt mellan Lundby, Biskopsgården, Tolered och Kyrkbyn växer Långströmsallén fram. Fastighets AB Balders projekt i Svartedalen kommer bestå av totalt 650 nya bostäder, såväl bostadsrätter som hyresrätter.

Hittills här tre nya huskroppar byggts klart med totalt 102 nya bostadsrätter. De flesta bostäderna är sålda och inflyttade, endast ett fåtal bostäder finns i dag kvar till försäljning.

Innan årsskiftet startas bygget av ytterligare två hus och ett tredje förväntas starta i början av nästa år. I de nya huskropparna planeras en tredjedel av de nya bostäderna bli hyresrätter.

— Vi är glada och stolta över att se Långströmsallén växa fram. Det känns väldigt bra att bidra till områdets, Hisingens och hela stadens utveckling. Långströmsallén blir en grön, social och trivsam stadsdel med närhet till centrum, säger Balders VD Erik Selin.

Bygget är i full gång i Svartedalen. Foto: BALDER

Ambition att bygga in naturen i bostadsområdet

Utöver bygget av de nya bostäderna meddelar fastighetsbolaget att man ska rusta upp Balders befintliga hyresfastigheter, man har skapat nya utemiljöer och företagets ambition är att ”bygga in naturen i bostadsområdet”.

Förutom Långströmsparken, strövområden och andra naturliga grönytor kommer området erbjuda bilpooler, odlingsplatser, utegym, lekplatser, grillplatser och olika former av samlings- och aktivitetsytor, meddelar Balder.

Visionsbild: Långströmsallén när den är klar. Foto: BALDER

De nya husen certifieras enligt det svenska systemet Miljöbyggnad. Det innebär höga krav på exempelvis energianvändning, innemiljö och materialval. I alla Balders projekt är hållbarhet en viktig grundläggande fråga, både när det gäller att bidra till mindre påverkan på miljön och att bidra till ökad social hållbarhet.

Bredare trottoarer och bättre cykelvägar

— Att få planera och följa med på den här förvandlingsresan av Långströmsallén är väldigt givande. Det är fantastiskt roligt att få följa alla satsningar som Balder gör i området. Det är också en ynnest att få vara med att utveckla ett så här stort område i denna del av staden, säger Karin Henström, fastighetsutvecklare på Balder.

Långströmsgatan kommer att ersättas av en stadsallé med bredare trottoarer samt bättre cykelvägar och hastighetsbegränsningen för biltrafik sänks. Förflyttningen av Långströmsgatan möjliggör också för fler bostäder i framtiden och även ett nytt litet torg, enligt Balder.

Gröna utemiljöer. Foto: BALDER

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: