Nu är första delen av framtidens superpark, Färjenäsparken, klar. Den stora gräsmattan med plats för 25 000 personer har lagts och den beräknas öppna redan i sommar.
— Till vardags ska den fungera som en plats för aktiviteter, lek, picknick och rekreation med utsikt över älven, säger Johan Blomqvist, projektledare på park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad. 

Den stora gräsmattan, som har utsikt över älven, är nu lagd. Området ska kunna hålla för evenemang upp till 25 000 personer och på så sätt kunna avlasta Slottsskogen, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare.

Till vardags kan den användas till lek, picknick och övriga aktiviteter.

— Evenemangsytan ramas in av naturlika planteringar med 85 olika trädarter med ursprung både från Europa, Nordamerika och Asien. Den stora artvariationen kommer att erbjuda många olika naturupplevelser och det gör också att planteringarna blir mindre känsliga för sjukdomar, säger Johan Blomqvist, projektledare på park- och naturförvaltningen i ett pressmeddelande.

Eftersom man planterat både träd och andra växter finns det således goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

— Det vill säga en hög biologisk mångfald. Dessutom bidrar de med så kallade ekosystemtjänster. De skyddar till exempel mot vind från älven, ger skugga, tar hand om regnvatten och renar luften, säger Johan Blomqvist.

Planteringarna kommer att vara inhägnade under ungefär fem år, så att de ska kunna växa upp till en skogsliknande miljö. Foto: Stadsutveckling Göteborg.

Gångvägarna in i parken är redan öppna – men evenemangen dröjer

En del av träden har flyttats från andra delar av staden, på grund av bygget av Västlänken. Framför allt handlar det om ekar, men även en del oxlar som stått vid Världskulturmuseet, lindar och prydnadsaplar från Kvarnberget samt körsbär och tallar från Korsvägen.

Det är först nästa år, under våren 2023, som man beräknar kunna ha de första evenemangen i den nya parken. Men redan nu är alla gångvägar öppna, även om den stora gräsmattan kommer vara fortsatt avstängd så att gräset hinner gro och etablera sig.

— De naturlika planteringarna kommer att vara inhägnade med viltstängsel under cirka fem år för att skydda dem, framför allt mot gnagare. Det gör vi för att de ska kunna växa upp till en skogsliknande miljö med bryn och gläntor, som kan skärma av mot den stora gräsmattan och evenemangsplatsen.

Strandpromenad – nästa stora del i byggandet

Nästa etapp är att bygga ut Färjenäsparken i mötet med älven, med hjälp av en strandpromenad. Stadsutveckling Göteborg håller därför på att ta fram en gestaltning av hur den ska se ut. Förslaget ska sedan upphandlas med en entreprenör under sensommaren.

— Vi planerar för byggstart någon gång under första kvartalet 2023. Målet är att det ska vara klart till jubileumsfirandet sommaren 2023, säger Johan Blomqvist.

85 olika trädarter finns nu redan på plats i den nya parken. Foto: Stadsutveckling Göteborg.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: