Göteborgarnas sopor från ett år skulle skapa ett 170 meter högt berg i Ullevi

Sopberg stiger högt över Ullevi. Foto: GÖTEBORGS STAD

Att det emellanåt springer omkring ”sopor” på Ullevi vet de flesta som håller på ett lokalt fotbollslag. Men ponera att man samlar ihop ett års sopor, alltså hushållsavfall, från samtliga göteborgare. Det skulle skapa ett 170 meter högt berg över Ullevi, om soporna dumpades på denna kända plats. Nu ska Göteborg få ner mängden sopor med 30 procent till 2030.

— Det är tuffa mål, men våra beräkningar visar att det går. Det handlar om många små åtgärder. Vi har samlat 30 av dem, säger Karin Nielsen, processledare på Göteborgs stads Kretslopp och vatten till kommunens tidning Vårt Göteborg.

Coronarestriktionerna begränsar inte längre den fysiska handeln och i år spås försäljningen på ”Black Friday”, sista fredagen i november, att öka med över en miljard enligt Svensk handel. 56 procent av svenskarna planerar att shoppa. Europa minskar avfallet-veckan sammanfaller med denna shoppinghöjdpunkt i år, en temavecka för att uppmärksamma konsumentens påverkan på miljö, mängden sopor och för att försöka påverka EU:s medlemsstater att minska mängden avfall och farligt avfall, berättar tidningen.

Från 378 kilo avfall per år och person – till 265 kilo

2020 fick de 13 kommunerna i Göteborgsregionen en ny avfallsplan som gäller till och med 2030. Där slås fast att hushållsavfall ska minska med 30 procent per invånare och takten för plastavfallet, elavfallet och matsvinnet från hushåll är ännu högre med målet att den ska minska med 50 procent per invånare.

— Det är tuffa mål, men våra beräkningar visar att det går. Det handlar om många små, och i flera fall enkla, åtgärder. Vi har samlat 30 av dem i en folder som du kan sätta upp på kylskåpet, säger Karin Nielsen.

För att Göteborg ska nå målet, alltså en 30-procentig minskning av mängden hushållsavfall till 2030 behöver man gå från 378 kilo avfall per person 2019, till 265 kilo 2030.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: