Kraftig utbyggnad av elnätet på Hisingen: Motsvarar fyra svenska småstäder

Ny transformatorstation på Campus Lundby. Illustration: Volvokoncernen

Nu ska Backaplan, Lindholmen och Frihamnen få en rejäl kapacitetsökning av det lokala elnätet. Ett samarbete mellan Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Volvokoncernen möjliggör utbyggnaden på 120 MW som beskrivs som både ”nödvändig stadsutveckling” och möjliggör förverkligandet av Volvos utvecklingscentrum Campus Lundby.

Elnätsutbyggnaden på 120 MW, motsvarar fyra mindre svenska städer och väntas stå för tio procent av effektbehovet i Göteborg. 40 MW kommer att användas på Campus Lundby där en av stadens största transformatorstationer byggs.

Volvo Group, AB Volvo med lastvagnar, Penta, Volvo bussar med flera underbolag har länge velat expandera sitt område på centrala Hisingen. Det så kallade Campus Lundby är ett globalt utvecklingscentrum för ”framtidens hållbara transportlösningar ”där större delen av Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter samlas framöver.

— Campus Lundby är en global hubb där vi bygger framtidens transportsystem genom att samla vår kompetens. Syftet är att erbjuda en plats där man kan mötas och hitta nya lösningar tillsammans. År 2030 ska 30 procent av de fordon som rullar av våra produktionsband vara elektrifierade. För att lyckas med det kommer vi att behöva många fler elektriska testriggar, som dessutom lär köras på helvarv samtidigt. Det ställer rejäla krav på elnätets kapacitet och leveransförmåga, säger Jan Hjelmgren, ansvarig för PowerTrain Engineering på Volvokoncernen.

LÄS MER: Varningen: Därför kan det bli elbrist på Hisingen

”Möjliggra för nya bostäder och arbetsplatser i närliggande stadsdelar”

Därför har Göteborgs Energi Nät AB haft ett tidigt samarbete med Volvo Group om behovet av el till centrala Hisingen. Något som även kommer gynna de nya områden, hela stadsdelar i vissa fall, som just nu planeras omkring Backaplan och byggs för fullt i det så kallade Karlastaden vid Lindholmsallén.

— Att redan i ett tidigt skede föra en dialog kring nya satsningar och kommande behov av elnät är avgörande för att vi ska kunna planera våra investeringar på bästa sätt. Tack vare en tidig kontakt mellan Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Volvokoncernen kan vi nu bygga ut elnätet för att täcka Campus Lundbys behov men också möjliggöra för nya bostäder och arbetsplatser i närliggande stadsdelar, säger Lars Edström, VD för GENAB.

Elnätsutbygganden kommer att ske i etapper och vara färdigställd 2025, skriver parterna i ett pressmeddelande.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: