Göteborgs kommun: Sluta slösa med dricksvattnet! ”Vattna gräsmattor eller fylla pooler”

Svenskarna gör av med 40 liter mer vatten per person och dygn än danskarna. Det går åt energi att producera vatten och många kommuner i Sverige har tidvis problem med vattenbrist. Därför startar nu en landsomfattande kampanj för en mer hållbar vattenanvändning.
— Vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt, säger Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

— Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt, säger Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Göteborg har två vattenverk – Alelyckan vid Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. Vilket vattenverk du får ditt dricksvatten från beror på var i stan du bor.

Nordöstra Göteborg samt centrala och östra Hisingen (GULT på kartan) försörjs i huvudsak med dricksvatten från Alelyckans vattenverk. Om du bor i södra eller sydöstra Göteborg, eller i södra skärgården (BLÅTT på kartan), får du i huvudsak ditt dricksvatten från Lackarebäcks vattenverk. Centrala staden och södra samt västra Hisingen (GRÖNT på kartan) försörjs normalt med dricksvatten från båda vattenverken.

Göteborgs båda dricksvattenanläggningar är sedan 2016 två av totalt 28 svenska anläggningar som av Havs- och vattenmyndigheten nu utsetts till riksintressen. Stämpeln som riksintresse innebär bland annat att särskild hänsyn måste tas vid exempelvis järnvägs- och vägbyggen. De ska också redovisas i kommunens översiktsplaner.

För att klassificeras som riksintresse måste en dricksvattenanläggning bland annat nyttjas av minst 50000 människor, ha hög kapacitet och god kvalitet samt vara rustad för klimatförändringar.

Torkan 2018 var startskottet

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Många kommuner i Sverige har periodvis problem med vattenbrist.

— I Göteborg har vi normalt gott om vatten då vi tar vatten från Göta älv för att producera dricksvatten. Däremot kan ledningsnätets kapacitet bli otillräckligt om många använder mycket vatten samtidigt under varma dagar för att till exempel vattna gräsmattor eller fylla pooler. Det går också åt mycket energi och kemikalier för att rena och producera dricksvatten. Därför ska man aldrig slösa med dricksvatten, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktion, Kretslopp och vatten i ett pressmeddelande.

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

— I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person och dygn, medan de i Danmark bara gör av med ca 100 liter. Stäng av kranen när du borstar tänderna och duscha istället för att bada så sparar du många liter vatten varje dag. Små förändringar i beteende gör stor skillnad, säger Marianne Erlandson i pressmeddelandet.

Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Vattenfakta

Vi använder 140 liter vatten per person och dygn. Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar tänderna kan de spara 100 liter vatten på en dag. En dusch på tre minuter drar bara 36 liter vatten, medan ett badkar rymmer 150 liter vatten. En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn.

Källa: Göteborgs stad