Grönt ljus för 240 studentbostäder på Hisingen – trots grannarnas kritik: ”Är en riktigt dålig idé”

Bostadsbristen i Göteborg är fortfarande stor. Därför får nu 240 planerade studentbostäder på Hisingen grönt ljus: ”Projekten bedöms ge en positiv påverkan på lokala näringsidkare genom ett ökat kundunderlag och genom att stråket längs Myntgatan stärks med ytterligare lokaler”, skriver Fastighetskontoret.

Målet är att uppföra 240 studentbostäder på Myntgatan, Brämaregatan och Neptunusgatan i Brämaregården.

”Behovet av studentbostäder i Göteborgsområdet är stort och områdena har goda kollektivtrafiksförbindelser och Campusområdet vid Lindholmen nås inom gångavstånd”, skrev Fastighetskontoret i tjänsteutlåtandet.

Och nu har Stadsbyggnadsnämnden beslutat enligt utlåtandet – att prova planbeskedet i en detaljplan.

”Vi ställer oss positiva till förslaget som tillskapar ett större antal studentbostäder genom infill som följer stadsstrukturen väl. För att stärka lokalstrukturen i området är det angeläget att säkerställa lokalyta i gatuplan”, skriver S, V, Mp och C i ett utlåtande.

De tre cirklarna utgör var de nya bostäderna planeras. Foto: Fastighetskontoret planskiss.

Projektplan måste se till att naturvärden säkras – samt en ”inbjudande entré till Keillers park”

Dock behövs flera frågor utredas under arbetet med detaljplanen. Bland annat behöver bebyggelsen sänkas och anpassas till den omkringliggande miljön.

”Särskild omsorg ska läggas vid att skapa ett väl gestaltat möte mellan tomt B och granntomten i söder som säkrar en inbjudande entré för allmänheten till Keillers park samt visar omsorg om befintliga naturvärden”, skriver Stadsbyggnadsnämnden.

Fastighetskontoret poängterade betydelsen av nya bostäder för studenter, men även den positiva inverkan som bebyggandet skulle kunna ha på området:

”Projekten bedöms ge en positiv påverkan på lokala näringsidkare genom ett ökat kundunderlag och genom att stråket längs Myntgatan stärks med ytterligare lokaler”.

Skissförslag A: Myntgatan. Foto: Fastighetskontoret.
Skissförslag B: Brämaregatan. Foto: Fastighetskontoret.
Skissförslag C: Neptunusgatan. Foto: Fastighetskontoret.

Närliggande grannar vädjade om att inte ansöka om planbesked

I skissförslag A, som är Myntgatan i Brämaregården, beräknar man kunna bygga 96 studentbostäder. På tomt B beräknas 113 lägenheter på Brämaregatan och på Neptunusgatan (skiss C ovanför) planeras 27 stycken.

Dock fanns det en ilska över planen att bygga de nya bostäderna. Sedan tidigare har den intilliggande bostadsrättsföreningen, HSB Brf Ekemarken, vid två tillfällen skickat in skrivelser till fastighetsnämnden. Bland annat framhöll då föreningen betydelsen av platsen som kulturhistoriskt värdefull:

”Slutsatsen är att det är en riktigt dålig idé att bebygga tomt A både för stadslandskapet, kulturvärdena och medlemmarna i HSB Brf Ekemarken. Vi vädjar till er i fastighetsnämnden att avstå från att ansöka om planbesked för tomt A”, skrev föreningen i skrivelsen den 20 januari förra året.

Nu inväntas arbetet med detaljplanen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: