Ilskan mot nya studentboenden på Hisingen – ”Riktigt dålig idé”

Behovet av studentbostäder i Göteborg fortsätter öka och därför planeras 240 nya bostäder på centrala Hisingen. Men förslaget väcker ilska hos den lokala bostadsrättsföreningen.
”Det är en riktigt dålig idé”, skriver HSB Brf Ekemarken.

Planen är att bygga de 240 nya studentbostäder på Myntgatan, Brämaregatan och Neptunusgatan i Brämaregården.

”Projekten bedöms påverka gruppen unga positivt”, har Fastighetskontoret tidigare skrivit i ett utlåtande.

Den 7 februari beslutade Fastighetsnämnden att ansöka om planbesked för de tilltänkta bostäderna på parkeringsytan mellan Brämaregårdens kyrka och HSB:s bostadsrättsförening Ekemarken. 

Här är det tänkt att de 240 nya studentbostäderna ska byggas. Foto: Fastighetskontoret.

Skickat in protester vid två tillfällen – ”Vi vädjar”

Något som väckt ilska hos den intilliggande bostadsrättsföreningen. HSB Brf Ekemarken har därför vid två tillfällen skickat in skrivelser till fastighetsnämnden. Bland annat framhåller föreningen betydelsen av platsen som kulturhistoriskt värdefull:

”Slutsatsen är att det är en riktigt dålig idé att bebygga tomt A både för stadslandskapet, kulturvärdena och medlemmarna i HSB Brf Ekemarken. Vi vädjar till er i fastighetsnämnden att avstå från att ansöka om planbesked för tomt A”, skriver föreningen i skrivelsen den 20 januari.

I en tidigare protest skriver föreningen att de ”avråder bestämt” från att planförslaget läggs fram:

”Det förslag som nu föreligger skulle innebära en kraftig förändring av områdets karaktär och är av flera skäl omvälvande för medlemmarna i vår förening. Vi är starkt kritiska till att förslaget har tagits fram utan minsta kontakt med HSB Brf Ekemarken”.

Skissförslag A: Myntgatan. Foto: Fastighetskontoret.

Göteborg stad anser att bostäderna blir ett viktigt tillskott

Göteborg stad, å sin sida, har tidigare framhållit att de tre angivna adresserna för studentbostäderna ingår som “prioriterat utbyggnadsområde” i strategin för Göteborg 2035.

”Behovet av studentbostäder i Göteborgsområdet är stort och de föreslagna bostäderna blir ett viktigt tillskott. Projekten bedöms ge en positiv påverkan på lokala näringsidkare genom ett ökat kundunderlag och genom att stråket längs Myntgatan stärks med ytterligare lokaler”, skrev Fastighetskontoret.

Skissförslag B: Brämaregatan. Foto: Fastighetskontoret.
Skissförslag C: Neptunusgatan. Foto: Fastighetskontoret.

I skissförslag A, som är Myntgatan i Brämaregården, beräknar man kunna bygga 96 studentbostäder. På tomt B beräknas 113 lägenheter på Brämaregatan och på Neptunusgatan (skiss C) planeras 27 stycken.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: