Här är jobben som kan vara med och stoppa våldet i Biskopsgården och Backa

Nu börjar storsatsningen mot mot gängkriminaliteten på Hisingen. De kommunala bostadsbolagen är bland aktörerna som ska få bort Göteborgs stadsdelar från polisens lista över ”särskilt utsatta områden”.
—  Alla som växer upp, bor och verkar i dessa områden ska ha lika goda förutsättningar som i andra stadsdelar i Göteborg, säger Poseidons VD Lena Molund Tunborn.

En av de första projekten i Göteborgs stads satsning för att kommunens stadsdelar ska bort från polisens ökända lista över ”särskilt utsatta” områden är att det kommunala bostadsbolaget Poseidon utvidgar konceptet med trygghetsvärdar. Nu kör de igång rekrytering av ytterligare värdar till sina bostadsområden i Biskopsgården, vid Frölunda Torg och Backa Röd i Hisings Backa. Målet är att ingen del av staden ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025.

Under 2020 har flera gängkonflikter med grovt våld åter blossat upp i både Hisings Backa och Biskopsgården, efter några år av relativt lugn i stadsdelarna.

Sedan 2018 har Poseidon trygghetsvärdar i Hjällbo och Lövgärdet under kvällar och helger. Värdarnas uppgift är enligt det kommunala bostadsbolaget att finnas på plats i området när övrig personal lämnat för dagen, att öka närvaron genom att vara synliga och skapa kontakt med hyresgäster, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nu stärker Poseidon närvaron kvällar och helger även i Biskopsgården, Backa Röd och Frölunda Torg genom att rekrytera ytterligare trygghetsvärdar. Samtidigt utökas befintliga trygghetsgrupper i Hjällbo och Lövgärdet för att kunna finnas på plats i båda områdena sju dagar i veckan.

”Viktig roll i att öka tryggheten och tilliten”

Lena Molund Tunborn är vd på Poseidon och ser arbetet för ökad trygghet som ”en förutsättning för en mer jämlik stad”:

 — Alla som växer upp, bor och verkar i dessa områden ska ha lika goda förutsättningar som i andra stadsdelar i Göteborg. Som fastighetsägare har vi en given och viktig roll i att öka tryggheten och tilliten, säger Lena Molund Tunborn, i pressmeddelandet.

Christian Eldstaf är chef för Poseidons nuvarande trygghetsgrupp i Hjällbo och Lövgärdet och ser att närvaron gör skillnad:

— Vi känner att vårt arbete är uppskattat, både av hyresgäster och samverkansaktörer. De spontana mötena har definitivt bidragit till mer tillit och gör det möjligt för våra hyresgäster att göra sina röster hörda även efter kontorstid. Flera hyresgäster berättar för oss om sina upplevelser av tryggheten och kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i området, säger Christian Eldstaf.

Politisk ambition ligger bakom satsningen

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2020 att ambitionen är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Framtidenkoncernen har under våren tagit beslut om en strategi för koncernens utvecklingsområden. Det handlar bland annat om att trygghetssäkra fastigheterna, utöka den lokala närvaron, se med nolltolerans på kriminell verksamhet och jobba för riktiga hyresförhållanden.

— För oss som fastighetsägare handlar det också om att vara tydlig med vilka regler som behöver gälla i dessa områden för att de ska utvecklas åt rätt håll. Det är en viktig förutsättning för att den lokala tilliten till oss och samhället ska växa, säger Lena Molund Tunborn.

Just nu ligger annonser ute för en chef för trygghetsgruppen i Biskopsgården – samt flertalet positioner som trygghetsvärdar i Hisings Backa och Biskopsgården ute på Poseidons hemsida.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Poseidons trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar finns sedan 2018 i Hjällbo och Lövgärdet. Gruppen arbetar kvällar och helger och finns på plats i området fram till kl 23 varje dag.

Under hösten kommer trygghetsvärdar även att rekryteras till Biskopsgården, Backa Röd och Frölunda Torg. Samtidigt utökas nuvarande trygghetsgrupp till att närvara sju dagar i veckan i både Hjällbo och Lövgärdet, enligt Poseidon.

Poseidons trygghetsvärdar finns sedan 2018 i Hjällbo och Lövgärdet. På bilden syns från vänster Stefan, Ebru, Faisal, Christian, Abdirsac och Ahmed.

LÄS MER: