Corona raderade ut högsäsongen för både kryssningsfartyg och passagerarfärjor

I Göteborgs hamn är godsvolymerna fortsatt stabila, trots att Coronapandemin fortsätter att påverka världshandeln. Containervolymerna är oförändrade medan andra segment visar på återhämtning från nedgång tidigare under året. Det visar årets volymsiffror till och med september.

Vad gäller containervolymerna, antalet containers uttryckt i 20-fotscontainers (TEU), är volymerna stabila till och med september i år. Tredje kvartalet isolerat visar dock på en nedgång med nio procent, och det var sommarmånaderna som stod för tappet. Den svenska industrin gick för högtryck under våren men minskade produktionen under sommaren för att möta effekterna av Covid-19, vilket i sin tur påverkade antalet containers över kaj.

— Men det ser ljusare ut från september och inte minst nu när vi blickar framåt över de kommande månaderna. Signalerna från marknaden är positiva och vi förväntar oss större volymer generellt sett och ett plusresultat i containersegmentet när vi stänger året. Även om det förstås finns en oro kring eventuella efterverkningar av en andra pandemivåg, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Containerhamnen har klarat sig bra

Göteborgs hamns containerhantering har alltjämt klarat sig bra i nationella och internationella jämförelser. I Sverige har hamnen ökat marknadsandelen med två procent i år enligt branschorganisationen Sveriges Hamnars senast tillgängliga siffror. Europas tio största hamnar tappade i snitt åtta procent av volymerna under första halvåret 2020.

Antalet hanterade roro-enheter till och med september har minskat med elva procent jämfört med samma period 2019. Året inleddes med en avmattning, men siffrorna för det tredje kvartalet (-6%) visar på att den nedåtgående kurvan planar ut.

Hanteringen av nya bilar i Göteborgs hamn gick ner med 19 procent under årets första nio månader. Det stora coronatappet kom under andra kvartalet då hanteringen nästan halverades jämfört med samma period 2019. Det tredje kvartalet visar dock en tydlig återhämtning, även om volymerna då minskade med åtta procent jämfört med samma period förra året.

Kryssningssäsongen uteblev

Hanteringen av energiprodukter ökade med tre procent från januari till och med september jämfört med samma period förra året. Ökningen under året kan härledas till den stora inlagring av energiprodukter som skedde under våren. Inlagringen har dock bromsats in under hösten, samtidigt som marginalerna på raffinaderierna är låga. Under kvartal tre minskade hanteringen med 26 procent jämfört med samma period 2019.

De största Covid-19-effekterna syns inte helt överraskande i persontrafiksegmenten kryssning och färja. Högsäsongen som faller in under sommaren i de båda segmenten har i princip uteblivit, vilket för persontrafiken på färja inneburit en minskning med 66 procent till och med september.

Fredagen den 4 september klockan 9:00 kunde göteborgarna välkomna det första kryssningsfartyget på nästan ett år i Göteborgs hamn. Ombord fanns 51 passagerare och en besättning om 165 personer. Kryssningen påbörjades den 30 augusti i Hamburg och man har besökt norra Tyskland och Bornholm innan man nådde Göteborg.

Endast en femtedel av kapaciteten på första fartyget

Fartyget har normalt en kapacitet på 270 passagerare men kom till Göteborg med endast en femtedel av den fulla kapaciteten. Det gör att riktlinjer som social distansering ombord och iland inte kommer innebära några extraordinära svårigheter att hantera.

— Vi har samrått med VG-regionens smittskyddsläkare och Sjöfartsverket och den samlade bedömningen är att vi helt klart kan genomföra det här anlöpet på ett säkert sätt. Det kommer att hanteras som ett vanligt anlöp med en rad riskminimerande åtgärder där social distansering och noggrann hygien är grunden, sa Göteborgs hamns hamnkapten Åsa Kärnebro då.

Göteborgs Hamn var bland de första i Europa att ta emot kryssningsanlöp sedan pandemin stoppade trafiken. I september anlöpte dock de första fartygen under restriktiva former med få passagerare per fartyg. Ytterligare ett antal anlöp är planerade för resten av året.

Godsvolymer i Göteborgs hamn, januari-september 2020

Jan-Sept 2020Jan-Sept 2019Jan-Sept
Jfr %
Juli-Sept 2020Juli-Sept 2019Juli-Sept Jfr %
Container, TEU579 000579 0000177 000194 000-9
Järnväg334 000343 000-3103 000116 000-11
Roro-enheter374 000420 000-11121 000129 000-6
Nya bilar157 000193 000-1954 00058 000-8
Färjepassagerare489 0001 418 000-66179 000677 000-74
Kryssningsanlöp534-85533-85
Energiprod. (m Ton)16,415,934,66,3-26

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: