Här byggs 313 ungdomslägenheter på Hisingen – takterass med löparbana

I år börjar detta kvarter med 313 lägenhter – avsedda för unga och studenter byggas. På taket ska de boende inte bara få växtlighet som är så populärt på nybyggda hus i dag – utan även en löparbana.
— Genom att utforma ett bostadskvarter med bra förutsättningar för naturliga möten grannar emellan likväl som inslag av idrottsmiljöer vill vi bidra till att de boende trivs och känner sig både inspirerade och trygga i sin hemmamiljö, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP i Sverige.

Det byggs så att det knakar i Hisings Backa. Inte bara i Selma Stad, men som HelaHisingen.se tidigare berättat planeras en kraftig tillbyggnad av nya bostadskvarter både mot Akkas Gata till, men även söderut mellan Sägengatan och Backa Röd. I många fall har byggarbetena redan börjat – men här är ännu ett som ska startas upp i år.

Fastighetsinvesteraren NREP blir långsiktig ägare av ett hyresbostadsprojekt av 313 lägenheter för unga och studenter i Selma Stad. Fastigheten, som köps av utvecklaren Hökerum Bygg, får en tydlig hållbarhetsprofil med certifieringen BREEAM Very Good och ska enligt ett pressmeddelande ”utvecklas med fokus på sociala aspekter, med bland annat en takterrass med växtlighet och löparbana”.

NREP har förvärvat projektet – som är under utveckling – från Hökerum Bygg. Fastigheten är belägen intill Selma Lagerlöfs torg i det framväxande stadsdelsområdet Selma stad i Backa, cirka 4 kilometer från Backaplan på centrala Hisingen. Omkring Selma Lagerlöfs torg pågår den största omvandlingen av området sedan tidigt 70-tal med fokus på att tillskapa bostäder, handelshus, stadsdels hus, service och parkstråk.

”Stor, lummig takterass med löpbana och en innergård”

Bostäderna utvecklas i linje med NREPs vision om att ”berika människors liv”. Företaget menar på att det skapas goda ”förutsättningar för en aktiv och social livsstil, bland annat genom utvecklingen av en stor, lummig
takterrass med löpbana och en innergård som ska främja gemenskap och aktivitet”.

— Vi vill bidra med bostäder där människor kan finna sig väl tillrätta och växa. Här kommer vi med långsiktigt perspektiv äga och förvalta en fastighet som håller hög hållbarhetsstandard och som även utvecklas med fokus på välbefinnande i vardagen. Genom att utforma ett bostadskvarter med bra förutsättningar för naturliga möten grannar emellan likväl som inslag av idrottsmiljöer vill vi bidra till att de boende trivs och känner sig både inspirerade och trygga i sin hemmamiljö, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP i Sverige i pressmeddelandet.

Fastigheten ska certifieras med BREEAM Very Good. Uppvärmning ska ske med energieffektiva lösningar och byggnaden får träfasader och interiör som speglar hållbarhetsprofilen, menar företaget. Under utvecklingen kommer olika tillvägagångssätt för att minska klimatpåverkan övervägas tillsammans med utvecklaren. För att möjliggöra en hållbar livsstil bland de boende utvärderas även gemensamhetslokaler som inkluderar coworking och kökslokaler.

Planeras för gym och restaurang i byggnaden

Lägenheterna utvecklas till att bli ”yteffektiva, moderna och hållbara bostäder, framför allt för unga och studenter”. Projektet har en tyngd på lägenheter med ett rum och kök, men omfattar även vissa tvårumslägenheter och bostäder med särskild service. Det planeras även för kommersiell verksamhet som gym och restaurang i byggnaden.

— Det här blir ett mycket fint projekt och vi vet att det är stor efterfrågan på små lägenheter bland unga och studenter i Göteborg. Vi är glada över att NREP kommer att äga och förvalta projektet. Det borgar för god
kvalitet, säger Johan Lind, VD på Hökerum Bygg.

Byggstart är planerad att ske under 2021 och färdigställandet beräknas till andra kvartalet 2024, då
NREP tillträder fastigheten.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: