Här byggs ett nytt äldreboende – och 80 bostadsrätter

Foto: Skanska Teknik 

På St Jörgens väg i Lillhagens gamla sjukhusområde i Hisings Backa ska 80 bostadsrätter byggas. Dessutom byggs 80 bostäder på ett nytt äldreboende.
— Det blir ett lite annorlunda hus. Tanken är att anknyta lite till den byggnadsstil som var 1960 – med vit puts och stramt formade fasader, säger Karl Malmqvist, Skanska nya hem, projektutvecklare.

Projektet väntas påbörjas under 2022, när detaljplanen troligtvis vunnit laga kraft. St. Jörgens väg 8 i Hisings Backa blir adressen och byggnaden byggs både som fem-, sju- och niovåningshus.

— Så det blir högre vartefter det går upp för backen. Huset är lägst där det anslutet till den skola som ligger på andra sidan gatan. Från början var det tänkt så att vårt nya hus inte ska skolan och det blev en väldigt fin effekt av det till slut, säger Karl Malmqvist, Skanska nya hems projektutvecklare.

Projektet befinner sig i ett tidigt skede och mycket kan förändras innan projektet säljstartar – men tanken är lika många bostadsrätter som lägenheter i äldreboendet.

— Det blir ett bostadsrättshus och ett äldreboende. Ungefär 80 bostäder och 80 lägenheter i äldreboendet. Fem våningar på äldreboendet, inklusive garage och fem till nio våningar på bostadshuset i en trappstegsform, säger Karl Malmqvist.

Inspirerat av 1960-talet

Det är en gammal sjukhusbyggnad som ligger på platsen i dag och önskemålet från Göteborgs stad har varit att den nya byggnaden ska smälta in i den miljön. Därför har man inspirerats av arkitekturen från perioden:
— Det blir snyggt och ett lite annorlunda hus. Tanken är att anknyta lite till den byggnadsstilen som var 1960- med vit puts och stramt formade fasader. Vi vill ha lite av det formspråk som varit från det hus som står där i dag, säger projektutvecklaren Karl Malmqvist.

Bostadsrätterna ska byggas som 2:or, 3:or och 4:or: 

— Lägenheter som är sådär lagom stora om man har sålt sin villa, eller kanske för den lilla familjen eller en del ensamhushåll. Kanske en del par-bildare, spekulerar Karl Malmqvist kring vilka som är målgruppen.

Är det något annat särskilt med det här huset som Hisingsborna bör känna till?
— Vi har en tuff målsättning vad gäller klimatutsläpp och siktar på att få ett hus som är så miljöriktigt som är rimligt att göra här. Vi har en hög ambition på att det ska bli ett lågt klimatavtryck på projektet, säger Karl Malmqvist, Skanska nya hem, projektutvecklare.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: