Här byggs Hisingens nya ”playa” vid älven ”Sola alldeles intill vattnet”

Vid Göta Älvs strand ska en ny tillfällig playa skapas i sommar – för att ge göteborgarna möjlighet att hänga på stranden mitt i stan.
— Även om det inte går att bada i älven så är det härligt att kunna sitta på en strand, eller sola alldeles intill vattnet, säger projektledare Therése Ryding, park- och naturförvaltningen.

Då pandemin kräver att vi håller avstånd och umgås utomhus, skapar park- och naturförvaltningen fler nya mötesplatser och utökar ytor på befintliga platser. Syftet är att förebygga trängsel, genom att skapa bättre förutsättningar att umgås i närområdet och på så sätt öka trivseln. En av dessa blir en ny tillfällig playa i Färjenäsparken i Eriksberg, precis vid Göta Älv, där fem så kallade bänkbord placeras ut i storleken 3 x 1,6 meter, skriver Stadsutveckling Göteborg om projektet.

Bänkarna kommer att återanvändas i de naturlika planteringarna som ska omge den stora gräsmattan. Dessutom kommer en playa att anläggas i den högra viken.

— Även om det inte går att bada i älven så är det härligt att kunna sitta på en strand, eller sola alldeles intill vattnet. Det var också något som efterfrågades av många i den medborgardialog vi hade 2017, säger projektledare Therése Ryding, park- och naturförvaltningen i en artikel hos Stadsuteckling Göteborg.

Strandpromenad ska byggas här i framtiden

Vidare ska platsen även byggas om för att bli en ”uppskattad vistelseyta” och då ska gamla bänkar, stolpar och fundament tas bort, betongpålar flyttas och marken jämnas ut.

— Vi kommer också att se över vägen och fylla igen stora hål i asfalten för att öka tillgängligheten och få bort stående vatten, förklarar Therése Ryding.

Under början av juli ska arbetet med att iordningställa platsen vara klart. Tanken är att man även efter 2021 ska påbörja någon typ av permanent utbyggnad av Färjenäsparkens strandpromenad och ”möte med älven”, men än så länge finns inte något beslut om och tidsplan för denna etapp.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: