Här kämpar föräldrarna för att rädda förskolan: ”Kommer aldrig mer att rösta på Socialdemokraterna”

Beskedet om att lägga ned slog ner som en bomb bland föräldrarna. Dessutom fick de reda på när barnens förskola upphör att existera – på Svenska kyrkans hemsida. Nu slåss föräldrar för att rädda barnens förskola och tycker att svenska kyrkan duckar:
— Jag förstår inte varför de vill inte ge svar eller försvara deras beslut, säger föräldern Debora Jändel.

Svenska kyrkan i Göteborg sparar pengar och i Lundby församling innebär det bland annat att förskolan Båten i Länsmansgården läggs ned. Kyrkorådet i Lundby församling beslutade om nedläggningen 24 mars – men har under flera veckor inte meddelat när detta faktiskt ska ske:
— Datumet för stängningen är inte beslutat än. Men det troliga är att det sker i sommar, sa förskolechefen Anitha Pilblad nyligen till Göteborg Direkt.
— Båten har varit väldigt omtyckt. Framförallt för sin trygghet och litenhet. Det är många föräldrar som är upprörda nu, säger Anitha Pihlblad.

Fick beskedet på kyrkans hemsida

Men plötsligt kom beskedet på Svenska kyrkans hemsida: Förskolan Båten finns inte mer – efter 28 augusti. I stället uppmanar kyrkan vårdnadshavare att placera barn i kö till kommunal eller annan fristående förskola.

Vad tycker du om att ni föräldrar får läsa på deras hemsida om när förskolan ska läggas ner?
— Det fruktansvärt jobbigt tycker jag att vi föräldrar måste hela tiden mejla eller ringa för att få svar eller bekräfta information som vi själva har hittat på nätet. Varför sköter de inte det professionellt och kallar alla föräldrar till ett möte där vi både skulle ha möjlighet att ställa frågor och få all information gällande nedläggning av förskolan? Vi har inte fått någon officiell information om när förskolan kommer att läggas ner, säger föräldern Debora Jändel.
— I protokollet som man hittar på svenska kyrkans hemsida står det att beslutet kommer att gälla från och med 1 juli men när jag nu öppnade Svenska kyrkans hemsida för förskolan Båten så ser jag att nedläggningsdatumet har flyttats till 28 augusti. Jag har mejlat flera gånger och ringt till ledamoten för POSK och BA men har fått inte något svar än. Känns tråkigt och tidskrävande att behöva hela tiden jaga människor för att få information som berör mig och min familj.
Vad vill du säga till kyrkorådet som tagit beslutet?
— Har någon tvingat er att ta beslutet? För att jag förstår inte varför de vill inte ge svar eller försvara deras beslut, säger föräldern Debora Jändel.

Kyrkan: ”Omorganisation av ekonomiska skäl”

Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ (BA) och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan står bakom beslutet.
”Lundby församling genomgår en omorganisation av ekonomiska skäl och med syftet att koncentrera verksamheten till kyrkans fyra grundläggande uppgifter: att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni samt mission. En konsekvens av detta är att förskolan Båten stängs”, skriver Lundby församling på förskolan Båtens hemsida.

En grupp i kyrkorådet, ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA) röstade mot nedläggningEN. Omröstningen i kyrkorådet slutade 5-3 för nedläggning. ÖKA har två platser i kyrkorådet och fick även stöd av en POSK-ledamot.

— Det känns tomt, jag känner mig ledsen och utsatt. Förskolan Båten var en bra förebild för mitt barn, både personalen där och kyrkan. Nu är det svårt att välja och hitta ny förskola. Man känner sig maktlös, säger Ermias Selomon, en av föräldrarna bakom uppropet.

Föräldrarna Christina Meisoll, Hassan Hussein, Ahsan Mustafa, Nishwa Ishfaq, Debora Jändel och Ermias Selomon framför förskolan de vill rädda.

Föräldrarna till barnen vars förskola läggs ner har under den senaste månaden kämpat på olika sätt för att rädda förskolan Båten. En Facebook-grupp har startats, en namninsamling pågår online och nu skriver föräldrarna sju öppna brev till HelaHisingen:s läsare.

Föräldrarnas sju öppna brev

”Jag har haft mina 3 barn på förskolan Båten sen 2010 då min första son började. Jag ångrar inte att jag valde denna förskolan åt mina barn. De har fått en mycket bra start för att sen gå vidare till skolan.Förskolepedagogerna på förskolan Båten har varit stabil personal som oftast är närvarande på förskolan detta skapar en trygghet för barnen att varje dag ha en kontinuerlig grupp som tar hand om barnen. Det är mycket ledsamt att detta beslutet har tagits utan att vi föräldrar har haft mer tid att tänka. Detta handlar om våra barns framtid. För att bli stabila människor måste man från barndomen få en bra start.”
– Manuela Da Silva Lopes

”Vi föräldrar känner oss maktlösa, jag har aldrig varit med om något likande förut där ett beslut fattas hastigt och beslutsfattare vill inte svara på frågor. Varför har majoriteten i kyrkorådet i Lundbys församling (S, POSK, BA) så bråttom med att lägga ner förskolan båten? Har vi inga rättigheter, ska vi hålla oss tysta och bara acceptera ett beslut som har fattats åt oss. Igår träffade jag en av Socialdemokraternas kyrkoledamot och kritiserade hur barnkonsekvensanalysen hade utformats och att de inte hade följt svenska kyrkans 1-5 stegs modell. Svaret jag fick var att jag inte var ’chefen” och att det var hon som styrde. Vi försökte presentera alternativa sätt för att förbättra ekonomin men hon var fast vid att kommunala bidrag inte skulle gå till friskolor. Hjälp oss att rädda förskolan som är en viktig del av den lokala samhället och låt våra barn behålla sin trygga plats.”
– Debora Jändel

”Det här beslutet drabbar våra barn. Det är de som blir lidande. Det är de som måste byta miljö och förskolelärare, men vem tar ansvar för detta? Jag känner mig otroligt besviken och ledsen över hur man kan behandla människor på det här sättet. Det känns väldigt ansvarslöst att vi föräldrar fick informationen om att det fanns ett förslag om att lägga ner förskolan via mail mindre än en vecka innan beslutet skulle tas. Man hade åtminstone kunnat förvänta sig att man skulle få informationen personligen. Snälla, ändra beslutet och ge oss mer tid. Allt vi vill ha är en ärlig chans att rädda förskolan.”
– Elinore Meisoll

”Jag blev jätteledsen när vi läste att förskolan Båten ska stängas. Den kvälen kunde jag inte sova utan tänkte bara: ”vad ska vi göra nu?” – för mina barn är väldigt nöjda med förskola. Jag vet att det finns många fler förskolor i Göteborg men för oss är det den bästa förskolan i hela Göteborg. Alla mina kompisar och släktingar brukar klaga mycket om deras barns förskola, men vi aldrig klagat på personalen på Båten förskola utan tycker att förskolan Båten är den bästa platsen, som har vi hittat för våra barn.”
– Hassan Hussein

“I Sverige har vi lärt oss att med koncensus och dialog så skapar vi ett bra samhälle. Kyrkorådets ovilja till att ens prata om förskolan visar att kyrkan lever kvar i det förgångna. Jag är oerhört besviken. Kommer aldrig mer att rösta på Socialdemokraterna och hoppas att kyrkorådets ordförande inser att man måste ha en konstruktiv dialog.”
– Miguel Conçalves

”For us parents it felt like out children have no right to get high quality schooling as long as they stay in this neighborhood. Socialdemokraterna are making things bad to worse for us. They acted like pure mindless dictators. Karin Greenberg told me move out from here if dont like school conditions in Länsmansgården.”
– Ahsan Mustafa

”Att förskolan Båten ska läggas ner gör mig så otrolig ledsen och upprörd. Ledsen är jag förstås för vi har valt just den förskolan till vårt barn eftersom det kändes som en trygg plats att lämna hen på dagarna. Personalen är engagerad och interagerar aktiv med barnen. Barnen är trygga där och utvecklas till hänsynsfulla människor. Med sin låga personalomsättning, en mindre barngrupp och alla barn från 1-5 år i samma grupp är förskolan unikt i området. Så det känns tungt att behöva tänka på ett förskolebyte. Men man är ju vuxen och förstår att om det inte går att hålla förskolan öppen, så går det inte.

Dock är det just det som jag och flera andra föräldrar är kritiska mot och som gör en upprörd. Ur kyrkorådets protokoll kan man läsa att det var känt sedan åtminstone september 2019 att Förskolan Båten gick back. Sedan dess har inget hänt fram till den 18/3 där vi plötsligt meddelades att förskolan skulle läggas ner. På efterfrågan fick vi veta att beslutet skulle tas på mindre än en vecka, den 24/3. Jag lyckades prata med kyrkorådets ordförande i telefon den 23/3, men fick inga svar som hade kunnat hjälpa mig att förstå situationen. Frågor om vad som sades på möten sedan september till exemplet bemöttes med att hon inte behöver förklara för mig, bara för väljarna i nästa kyrkoval. Enligt vad ordförande sa till mig, så kommer hela Lundby församling gå back med 10-15 miljoner kronor de närmaste 2 åren och Förskolan båten förväntas gå back 500 000 kronor per år. Kyrkorådet vill inte heller redogöra för vilka andra delar av församlingen går back, hur mycket och vilka åtgärder som har planerats för dessa.

När det gäller Förskolan Båten trycker kyrkorådet på att den läggs ner av ekonomiska skäl, men samtidigt har de inte gjort något annat än beslutat nedläggningen som enligt beräkningarna från öppen kyrka för alla (ÖKA) inte kommer spara in mycket när nedläggningen kommer så hastigt. Förskoleavgiften som är mycket låg har inte höjts som vi föräldrar hade förväntat oss i första hand och som vi även har förespråkat. Vi har med flera föräldrar och men hjälp av församlingens ekonom gjort en beräkning på hur vi kan få Förskolan båten i ekonomisk balans, men även det fick inget gehör. Om det bara handlar om ekonomin, så hade det ju löst problemet. Så nu blir man fundersamt till varför 5 av kyrkorådets medlemmar är så starkt emot Förskolan Båten. Vad är så mycket viktigare än att barn i ett utsatt område får en trygg uppväxt? Och varför vill Kyrkorådet ta bort en så viktig del av församlingens diakoni?”
– Christina Meisoll

En stor grupp föräldrar kämpar nu för att rädda sina barns förskola i Länsmansgården.

LÄS SVARET FRÅN ORDFÖRANDEN I KYRKORÅDET HÄR:

1 thought on “Här kämpar föräldrarna för att rädda förskolan: ”Kommer aldrig mer att rösta på Socialdemokraterna”

Comments are closed.