Kyrkorådets svar om nedläggningen av förskola: ”Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar och därmed även skatteintäkterna”

Efter våldsam kritik mot de ansvariga kyrkopolitikerna svarar nu ordföranden på kyrkorådet på varför de beslutat att lägga ner förskolan i Länsmansgården.
— Bakgrunden är att antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar och därmed även skatteintäkterna, säger Karin Greenberg Gelotte (S).

Föräldrar till barnen på förskolan Båten i Länsmansgården på Hisingen har protesterat högljutt efter beslut om att Svenska Kyrkan lägger ner verksamheten, som HelaHisingen berättade i går.

Delar av den skarpaste kritiken från de engagerade föräldrarna riktades mot Socialdemokraterna, som anklagades för svek.

”Kommer aldrig mer att rösta på Socialdemokraterna och hoppas att kyrkorådets ordförande inser att man måste ha en konstruktiv dialog.”

– föräldern Miguel Conçalves

Därför lät vi ordföranden i kyrkorådet, Karin Greenberg Gelotte (S), förklara varför den omstridda förskolan läggs ner efter sommaren.

Karin Greenberg Gelotte.
Foto: Västra Götalandsregionen

— Nedläggningen är helt och hållet en ekonomisk fråga. Bakgrunden är att antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar och därmed även skatteintäkterna. Förskolan Båten har gått med stora underskott i många år och så kan vi inte fortsätta. Om förskolan skall bära sina kostnader behöver vi ta in fler barn. Det kan vi inte av utrymmesskäl och församlingen saknar ekonomiska medel för att investera i en ny och större förskola. Om vi ändå skulle fortsätta att driva Båten måste vi spara i någon annan verksamhet i församlingen.

”Bedömer att nedläggning är det mindre onda av de alternativ vi har”

Ordföranden i kyrkorådet menar på att man vägt de olika delarna av sin verksamhet mot varann inför att beslutet tagits:
— Vi ser redan över personalsituationen i alla delar av församlingen och vi har infört biljettinträden på våra större konserter. Kyrkorådets och min bedömning är att om vi fortsätter att driva förskolan Båten som nu, så kommer vi inom något eller några år att behöva säga upp personal. Det vill vi inte. Vi uppskattar förskolan Båten. Vi vet att personalen gör ett mycket uppskattat arbete och vi förstår att föräldrarna blir ledsna och besvikna när vi lägger ner Båten. Men vi bedömer att nedläggning är det mindre onda av de alternativ vi har. Det är ett beslut som underlättas av att det finns fullgoda alternativ för familjerna i den kommunala förskolan. Vi vill i stället skydda och utveckla de delar av Lundbys församlings sociala verksamhet där det inte finns några alternativ för de människor vi kan hjälpa, säger Karin Greenberg Gelotte (S), ordförande i kyrkorådet.

Hur har dialogen med de föräldrar som har barn där sett ut?
— Information med tråkiga nyheter som berör människor direkt upplevs nog alltid som otillräcklig och i senaste laget. Vi har informerat, sammankallat till föräldramöte som tyvärr blev inställt på grund av Covid19-pandemin, svarat på frågor i telefon, sänt mail och brev och mött föräldrar för samtal. Det är möjligt att vi ändå kunnat informerat bättre. Vi skall dra lärdom av detta. Men kyrkorådet kan inte informera innan det finns något att informera om. De prekära ekonomiska läget kom som en överraskning även för oss. Det kan låta märkligt, men beror på att vi befinner oss i en övergångssituation sedan Göteborgs kyrkliga samfällighet lagts ner och alla församlingar och pastorat blivit ekonomiskt självständiga. Att bara sprida oro bland anställda och föräldrar innan vi har situationen klar för oss skulle inte ha förbättrat situationen. Vi är också skyldiga att MBL-förhandla med facken innan vi offentliggör beslut som berör personalen.

När läggs förskolan ned?
— Förskolan Båten läggs ner 28 augusti. Föräldrarna har alltså gott om tid att söka efter nya förskoleplatser åt sina barn.

Flera föräldrar beskriver att de är oerhört besvikna på Socialdemokraterna på grund av nedläggningen – hur ser du på detta?
— Vi är ledsna över att behöva lägga ner Båten, men som socialdemokrater får vi inga extra pengar någonstans ifrån. Oavsett partifärg har vi de pengar vi har och kyrkorådet bär det ekonomiska och juridiska ansvaret för församlingens drift. Som politiker måste man klara av att fatta såväl populära som impopulära beslut. Beslutet att lägga ner togs med stor majoritet av flera partier i kyrkorådet. Ingen av oss tycker om att lägga ner förskolan. Vi hade helst drivit den vidare. Men som ekonomin ser ut har vi efter grundlig utredning och mycken vånda kommit fram till att nedläggning är det minst dåliga alternativet, säger Karin Greenberg Gelotte (S).

LÄS MER:

1 thought on “Kyrkorådets svar om nedläggningen av förskola: ”Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar och därmed även skatteintäkterna”

Comments are closed.