Hisingens uteserveringar blir kvar hela vintern – om de gör så här

Effekterna av Covid-19-pandemin fick nyligen Göteborgs kommunpolitiker att besluta om att tillåta uteserveringar även på vinterhalvåret. Här är vad som gäller för alla krögare med uteservering på Hisingen!

Beslutet togs tidigare i år i Byggnadsnämnden efter önskemål från många krögare som drabbats hårt av förändrade beteendemönster på grund av ”Corona”-pandemin.

De krogar som har ett tidsbegränsat bygglov för sommarservering, som gäller till 31 oktober, måste nu söka nytt för att få ha uteservering under vintern. Det gäller flertalet krogar exempelvis längs Eriksbergs-, Sannegårdens och Lindholmens krogtäta stråk längs och kring Norra Älvstranden – men även på flera håll runt Backaplan. Men detta gäller även en lång rad krogar kring Kungsportsavenyn och Linnégatans krogstråk.

— Dels för att bygglovet inte bara går att förlänga, dels för att vi ställer lite andra krav på uteserveringarna under vintern bland annat på konstruktionen som ska klara snö. Det behöver vara säkert för dem som vistas på uteserveringen vintertid, säger Carita Sandros, chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret till Vårt Göteborg.

Även ansökan till polisen kan krävas

Bortsett från de tidsbegränsade byggloven för uteservering till kommande vintertid krävs även att man ansöker hos polisen om markupplåtelse för uteserveringen om den står på mark som tillhör Göteborgs Stad.

— Vi vill också gärna lyfta möjligheten att ha en enklare uteservering som inte är bygglovspliktig, men det behövs tillstånd från polisen om den står på allmän mark. Den typen av uteserveringar kan ha stolar, bord och värmare som är lätt att plocka undan på grund av väder eller om det behöver göras något ledningsarbete, säger Carita Sandros.

Här berörs ett stort antal caféterior, lunchkrogar, restauranger och krogar dels på och kring torgen och stadsgatorna i Kvillebäcken, Kvillestan, Eriksberg men även ute i mindre centrala stadsdelar som Biskopsgården och i vissa industriområden.

Två ansökningar i en

De som söker det tidsbegränsade bygglovet för uteservering i vintern kan samtidigt söka för sommaren också. Blir det beviljat får man ett tidsbegränsat bygglov som gäller ett år.

— Har man tänkt ha uteservering nästa sommar är det lika bra att söka nu, då behöver man inte ta ytterligare en kostnad och göra ytterligare en ansökan.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: