ICA:S 3D-BILDNING PÅ HISINGEN – PLANERAR EN NY BUTIK

ICA Fastigheter håller på att utveckla en tredimensionell byggnad i Björlanda. I det nya området kommer dessutom 600 bostäder att byggas och lokaltrafiken utökas.
— Vi är glada över att vara delaktiga i att utveckla det lokala centrumet och bidra med mer tillgänglig handel i ett växande Göteborg, säger Anna Nyberg, VD för ICA Fastigheter till Fastighetsvärlden.

Området Björlanda Ängar håller på att utvecklas vid Skra Bro i Torslanda på Hisingen, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. Här planeras 600 bostäder, ett ”generationsboende”, och ett torg med handel, kontor och service. Dessutom ska lokaltrafiken utökas.

Nu planerar ICA Fastigheter att utveckla nya ICA Nära Björlanda i området. Dessutom kommer Alhem bostäder att bygga bostäder ovanpå butiksdelen – i vad som kallas en tredimensionell fastighetsbildning.

— Vi är glada över att vara delaktiga i att utveckla det lokala centrumet och bidra med mer tillgänglig handel i ett växande Göteborg. Det ligger i linje med vår strategi att hitta projekt där etablering av en ny butik kan kombineras med exempelvis bostäder, säger Anna Nyberg, VD för ICA Fastigheter till tidningen Fastighetsvärlden.

Visionsbild över Björlanda ängar och de nya bostäderna.

1 300 kvadratmeter stort område – 3D gör att det kan användas effektivare

ICA-butiken kommer att bli 1 000 kvadratmeter stor. Utöver det finns 300 kvadratmeter planerade för andra butiker i anslutning till ICA. Tanken är att allt ska stå klart vintern 2024/2025. 

En så kallad 3D-fastighet kan handla om att man använder outnyttjade bergrum så att de underjordiska anläggningarna kan styckas av till egna fastigheter. Det kan göras för till exempel garage, datakommunikation eller lager. Men i det här fallet handlar det om att befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan. Ett 3D hus kan också innebära att det byggs ovanför spårområden – som till exempel bostäder, affärer och kontor.

Göteborg har hämtat inspiration från trädgårdsstaden

Visionsbild över hur centrum ska se ut i det nya området.

De närmaste åren kommer Skra Bro i Torslanda-området Björlanda att förändras mycket. Göteborgs stads planer för området är att bli ett ”närcentrum och en mötesplats ” och de har hämtat inspiration från den moderna trädgårdsstaden med nyttoträdgårdar.

De 600 bostäderna som planeras ska bli mellan tre till fem våningar i varierande lägenhetsstorlekar. I områdets nedre södra del planeras för gårdshus och i den sydligaste delen tvåplansvillor/kedjehus som gränsar mot skogspartiet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: