Planen: Nya studentbostäder på tre platser på centrala Hisingen

Behovet av studentbostäder i Göteborg fortsätter öka. Därför planerar nu Fastighetskontoret att utreda om 240 nya studentbostäder kan byggas på centrala Hisingen.
— Projekten bedöms påverka gruppen unga positivt, skriver Fastighetskontoret i ett utlåtande.

Fastighetsnämnden ska nu ansöka om planbesked för 240 nya studentbostäder på Hisingen. Tanken är att de nya bostäderna ska finnas på Myntgatan, Brämaregatan och Neptunusgatan i Brämaregården.

De tre cirklarna utgör var de nya bostäderna planeras. Foto: Fastighetskontoret planskiss.

”Behovet av studentbostäder i Göteborgsområdet är stort och de föreslagna bostäderna blir ett viktigt tillskott”, skriver Fastighetskontoret i ett tjänsteutlåtande och fortsätter: ”Projekten bedöms ge en positiv påverkan på lokala näringsidkare genom ett ökat kundunderlag och genom att stråket längs Myntgatan stärks med ytterligare lokaler”.

De tre föreslagna adresserna ligger i vad Göteborg stad bedömer som ”prioriterat utbyggnadsområde” i strategin för Göteborg 2035. I den strategin ligger tyngdpunkterna på Backaplan och Wieselgrensplatsen, som ligger nordost respektive nordväst om det aktuella området.

Skissförslag A: Myntgatan. Foto: Fastighetskontoret.
Skissförslag B: Brämaregatan. Foto: Fastighetskontoret.
Skissförslag C: Neptunusgatan. Foto: Fastighetskontoret.

Ska ansöka om planbesked

I skissförslag A, som är Myntgatan i Brämaregården, beräknar man kunna bygga 96 studentbostäder. På tomt B beräknas 113 lägenheter på Brämaregatan och på Neptunusgatan (skiss C) planeras 27 stycken.

”Projekten bedöms påverka gruppen unga positivt genom att fler studentbostäder möjliggörs. Fler boende bedöms även vara bra för området, och studenter som boendegrupp bidrar till ökad mångfald vilket är positivt” skriver Fastighetskontoret i sitt utlåtande.

Nu ska projektet prövas i detaljplan och en ansökan om planbesked ska upprättas.

Redaktionen
tips@helahisingen.se