Känn dig som en fågel – här finns svanbon i mänsklig storlek

I september fattade park- och naturnämnden beslut om att överta ansvaret för konstverket Nuet i Hökälla. Nu är det klart att ansvaret för övriga tillfälliga Land Art-konstverk som står på förvaltningens mark också tas över från årsskiftet. Bland dessa finns svanbon i mänsklig skala – på Hisingen.

Vid årsskiftet kommer park- och naturförvaltningen att ta över ansvaret för Land Art-konstverken Touchstones, Svanbon, The Golden Tree samt Hjärtats stig från respektive stadsdelsförvaltning; Angered, Västra Hisingen, Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo.

Fram till årsskiftet kommer stadsdelsförvaltningarna fortfarande att äga konstverken. Från 1 januari fram till 31 december 2021 kommer ägarskapet, med ansvaret för drift, tillsyn och slutligen nedmontering, att ligga hos park- och naturförvaltningen. En förutsättning för att ansvaret flyttas över är att park- och naturförvaltningen också får de pengar som Göteborg & Co har avsatt för skötsel och avveckling av konstverken.

— Det här är en samlad och hållbar väg framåt, för LandArt-projektet. De konstverk som är gjorda av naturmaterial och står i en naturlig miljö kan komma att få brytas ner på plats om det inte finns någon skaderisk, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden i ett pressmeddelande.

”Lev som en svan” – i ett människoskapat landskap

I Torsviken i Torslanda står konstnären Gunilla Bandolin:s samling svanbon – i mänsklig skala. Står man på platsen ser man ut över ett till stora delar människoskapat landskap. Oljecisterner som slingrar sig längs bergväggarna, en rest från en landningsbana från en flygplats ligger intill. Hårdgjorda ytor för uppställda båtar på ett båtvarv, en nyanlagd väg, ett nytt centrum, ett gammalt koloniområde och betesmark för kor.

”Samtidigt är maktrelationen mellan natur och kultur uppenbar – det är människor och deras samhällsbyggande som har initiativet”, beskiver staden konstverket som ska få besökaren att tänka till kring relationen mellan djuren och människan.

Gunilla Bandolin har arbetat med landskapsskulpturer och konstverk i det offentliga under 25 år och har bl a skapat såväl Pyramiden i Wanås som Observatorium vid Sickla udde. Hennes verk har använts som allt från vigselplats till barndop, födelsedagsfirande och olika ritualer samt mer vardagliga aktiviteter som solbadning, picknick och utflyktsmål.

Hur hittar du till dessa ”svanbon”?

Med kollektivtrafik: Buss 26 till hållplats Gamla hangaren (i närheten av Torslanda golfklubb), sedan promenad på ca: 35 minuter till konstverket.
Adress: Krossvägen, Torslanda.

I nuläget är platsen inte tillgänglig för funktionshindrade och vägen som kan ta en personbil eller cykel så pass nära som 50 meter från  konstverket, är en igenbommad arbetsväg, skriver Göteborgs stad på sin hemsida.

Fågelbon i mänsklig storlek. Foto: GÖTEBORGS STAD

Del av Jubileumssatsningarna

De olika LandArt-konstverken är en del av jubileumssatsningarna som samordnats av Göteborg & Co, då stadsdelsförvaltningarna fick medel till att genomföra egna projekt.

Vid årsskiftet genomför Göteborgs Stad en organisationsförändring, som bland annat innebär att dagens stadsdelsnämnder avvecklas. Eftersom ansvaret för många av de tillfälliga Land Art-konstverken idag ligger hos olika stadsdelsnämnder behöver ansvaret överlämnas.

Tidigare har HelaHisingen.se berättat om alla turer som omgärdat ”Nuet”, det konstverk som även blivit ett populärt utkikstorn i Hökälla naturreservat mellan Tuve och Backa.

”Jag känner mig som en fågel”

Att få känna sig som en fågel är dock ingen ny känsla för Hisingsbor. Efter att Blåvitt vunnit UEFA-cupen 1982 intervjuade Ingvar Oldsberg mittbacken Glenn Hysén på planet hem mot Landvetter. Notera att en ung Leif ”Loket” Olsson sitter bakom Glenn på planet.

Hur beskrev Glenn känslan av att vinna en cup i Europa?

Med frasen: ”Jag känner mig som en fågel”.

Senare flyttade Glenn Hysén – som växte upp i Lundby på centrala Hisingen – även till just Torslanda. Där man nu kan känna sig som en fågel, i fågelbon av mänsklig storlek. Cirkeln är sluten, fågelvägen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: