Kaoset efter konkursen – vägen kan vara byggarbetsplats ända till sommaren

Stora områden i Backa är fortfarande uppgrävda efter att moderbolaget förklarades i konkurs i november. Och än finns ingen lösning i sikte.
— Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av ny entreprenör som ska färdigställa arbetet på Litteraturgatan pågår, säger Rune Andersson, projektledare på Trafikkontoret.

Det var 22 november förra året som entreprenören för projektet på Litteraturgatan försattes i konkurs. Moderbolaget Barslund Group A/S hade då redan grävt upp stora delar av gatan och det låg högar av sten, skyltar och annat bråte på platsen. Allt arbete stängdes tillsvidare.

Nu pågår alltså trafikkontorets arbete med att hitta en ny entreprenör. Först måste man ta fram förfrågningsunderlag för en upphandling – något som kommer att dröja ytterligare.

— Vi hoppas på att ha en ny entreprenör antagen i mitten av maj. När arbetet kan återupptas beror sedan på vilken förberedelsetid en ny entreprenör behöver, säger Rune Andersson på Trafikkontoret.

Första etappen av byggandet påbörjades i november 2020. Foto: HelaHisingen.se.

Visionen: Ska bli en stadsgata och en ”levande” plats

Omvandlingen av Litteraturgatan och Selma Lagerlöfs torg är en del av ett stort projekt inom Göteborgs stad för att Selma stad ska växa fram. I Selma stad planeras 1 700 bostäder, parkstråk och handelshus och visionen är att det ska bli en levande plats, där Litteraturgatan har ett stort inflytande när det blir en “stadsgata”.

“Arbetet är tillsvidare nedlagt”, säger Rune Andersson på Trafikkontoret. Foto: HelaHisingen.se.

I första etappen, som gjordes före konkursen, har busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen byggts om. Samtidigt har även ledningsarbeten till de fastigheter som byggs på västra sidan av Litteraturgatan pågått, för att säkerställa deras försörjning. Tanken har varit att bygga ut gatan med ett kollektivtrafikkörfält i mitten, cirkulationsplatser samt nya gång- och cykelbanor.

Under tiden för ombyggnationen har framkomligheten för alla trafikslag, både fotgängare och kollektivtrafiken, påverkats. Bland annat har biltrafiken letts om. När bygget kan återupptas är alltså fortfarande oklart men som tidigast till sommaren.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: