Lindholmens konferensanläggning blir vaccinationscentral för vårdbolaget Kry

Foto: Lindholmen Science Park

Lindholmen Conference Centre har slutit avtal med privata vårdbolaget Kry.se för att husera en vaccinationscentral för vaccinationer i fas 3 och fas 4.
— För Lindholmen som område är detta en oerhört smidig service, både för de som arbetar och bor på området, säger Marcus Danielsson, vd Chalmers Konferens & Restauranger som driver Lindholmen Conference Centre.

I slutet av april blev det klart att Lindholmen Conference Centre tecknar samarbetsavtal med privata vårdaktören Kry.se för vaccination i fas 3 och 4. Bolaget är en av de upphandlade vårdaktörer som på uppdrag av Västra Götalandsregionen ska ombesörja att medborgare blir vaccinerade mot Covid-19, skriver Lindholmen Conference Centre i områdets nyhetsbrev.

Preliminärt är tanken att dra igång mottagningen i mitten av maj i Lindholmens Konferenshall. Vaccinationerna kommer preliminärt att pågå i fyra till sex månader enligt den plan man kommunicerar från regionen.

— För Lindholmen som område är detta en oerhört smidig service, både för de som arbetar och bor på området. Du ska inte behöva lämna området utan kan få din spruta på lunchrasten exempelvis. För oss som bolag, hårt drabbat av pandemin, innebär detta ett sätt för oss att göra något meningsfullt och samhällsviktigt för att skynda på en återgång till ett nytt normalläge, säger Marcus Danielsson, vd Chalmers Konferens & Restauranger som driver Lindholmen Conference Centre.

Du som ska vaccinera dig mot Covid -19 kan titta på din vårdcentrals hemsida för att få information om vilka grupper och åldersgrupper som vaccineras för närvarande, samt hur man bokar en tid för vaccinering.

Då är det din tur att vaccinera dig

Vaccinationen av Fas 3 har påbörjats i Västra Götaland och många vårdcentraler vaccinerar nu alla de som är 60 år eller äldre.

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning.
  Sjukhusen kallar dessa patienter med start vecka 16.
 • Personer i åldern 60–64 år.
  Vaccineras på vårdcentral.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning.
  Sjukhusen kallar dessa patienter med start vecka 18. 
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.
  Preliminär start vecka 18. Riktade insatser eller tidsbokning på vårdcentral.

I den avslutande fasen kommer vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Här ingår:

 • Personer 50-59 år
  Preliminär start för bokning vecka 20.
 • Personer 18-49 år
  Preliminär start för bokning vecka 23.

Håll utkik på din vårdcentrals hemsida respektive veckor om hur du bokar.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: