Lönehelg: ”Kan jag köra en elsparkcykel efter några öl?” och 6 andra regler och lagar att ha koll på inför krogbesöket!

Juristen George Jansizian är HelaHisingens juridiska krönikör som skriver om hur lagen påverkar vanliga människors liv. Han driver George Juristbyrå i Hildedal på Hisingen och skriver regelbundet krönikor hos HelaHisingen.se.

Vi återgår till det normala, eller ”det nya normala” som många valt att kalla det. Besök på restauranger och barer ökar vilket givetvis glädjer krögarna på Hisingen. Begränsningarna för serveringsställenas öppettider upphör helt att gälla och återgår därmed till det normala. Men vad gäller på krogen? Här är sju regler och lagar att ha koll på!

Begränsningen för antal personer i ett och samma sällskap utomhus tas bort helt och max antal personer i ett sällskap inomhus ändras så att högst åtta personer får sitta tillsammans. Övriga bestämmelser, såsom om sittande förtäring och minst en meters avstånd mellan sällskap kvarstår, vilket är en del av ”det nya normala”.

Danstillstånd – finns det kvar?

Det är många som har längtat efter att få fira lite extra nu när restriktionerna lättar, musiken ljuder och kroppen hamnar i takt. Som krogägare måste du fortfarande ansöka om tillstånd för dans eftersom det utgör en del av samlingsbegreppet offentlig tillställning. Bestämmelserna utgör ett led i att upprätthålla den allmänna ordningen och garantera säkerhet för besökare enligt Polisens information.

Detta ska särskilt beaktas på restauranger och barer som innehar serveringstillstånd och inte har tillgång till ordningsvakter. Ansökan görs hos polisen för att erhålla danstillstånd i lokalen och vill man vara på den säkra sidan så bör en ansökan inges i förebyggande syfte. Senast i Södertälje kan vi läsa om en dom i Förvaltningsrätten där bland annat en festlokal som utgjort ett serveringsställe förbjudits mot dans.

Den 14 april 2016 beslutade riksdagen att danstillståndet i ordningslagen skulle ses över med syfte att avskaffas, så detta är på väg bort – om riksdagens beslut faktiskt genomförs i praktiken. Fem år efter riksdagens beslut om att danstillståndet ska slopas så har det nämligen ännu inte skett.

Diskriminering: Alla ska vara välkomna

Det ska kännas tryggt och trivsamt för alla att besöka restauranger och barer utan att någon ska känna sig orättvist behandlad. Att vägra en person tillträde till en restaurang på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning är förbjudet enligt diskrimineringslagen.

Det hindrar dock inte restauranger och barer från att exempelvis ha en särskild klädkod. För att göra din lokal tillgänglig för personer med funktionsvariationer, till exempel rullstolsburna, ska du avlägsna lättare hinder. Till exempel ska du ta bort trösklar och förse tunga dörrar med dörröppnare. Om du ska bygga om din lokal och söker bygglov kan kommunen ställa krav på ytterligare tillgänglighetsåtgärder.

Får man spela musik i lokalen hur som helst?

Flera restaurang- och barägare känner inte till att de måste ha en licens för att spela musik för sina kunder. För att erhålla en licens ska en ansökan om musiklicens inges hos både Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) och Sami (Svenska artisters och musikers intresseorganisation).

När du har dina licenser kan du spela all världens musik i din verksamhet och bidra till att musikskapare och musiker får betalt för sina arbetsinsatser. Många använder idag Spotify som egentligen enbart är avsett för personligt bruk och inte för kommersiellt bruk. Det innebär att det inte får sändas eller spelas upp offentligt från företag.

Varför frågar personalen om min legitimation?

Även om du möts upp av en trevlig entrévärd eller ordningsvakt som efterfrågat din legitimation, ska du inte bli förvånad om kyparen eller bartendern efterfrågar din legitimation på nytt. Det är den som lämnar ut alkoholdrycker vid servering som är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått föreskriven ålder. Denna skyldighet kvarstår vid servering även om ålderskontroll vid entrén tillämpas.

Vid en kontroll från Tillståndsmyndigheten kan brister i åldesrkontrollen få allvarliga konsekvenser för innehavaren av serveringstillståndet, även om samtliga i lokalen är över 18 år gamla. I takt med att restaurangerna nu kommer ha ett ökat inflöde, så kan restaurangägare förvänta sig utökade kontroller. Så tveka inte över att bjuda på ett leende när du blir ombedd att visa din legitimation på nytt.

Kan jag få rabatt om jag känner ägaren? 

Priser på alkoholdrycker får vid servering inte sättas lägre än inköpspriset för varan plus ett skäligt tillägg. Priserna ska avvägas så att försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas. För alla som säljer alkoholdrycker finns det ett generellt gåvoförbud. Det innebär att det inte är tillåtet att kompensera en gäst genom att bjuda på alkohol. Du får till exempel inte bjuda en gäst på en avec till kaffet.

Istället kan du bjuda på kaffet och en efterrätt. Restaurangägaren får däremot ge en anställd alkoholdrycker som present vid t.ex. födelsedag, dessa får dock inte tas från det egna varulagret utan måste inhandlas på Systembolaget AB.

Kameraövervakning, är det tillåtet?

Restauranger och barer kan utgöra utsatta miljöer av olika skäl. Av säkerhetsskäl väljer vissa restauranger och barer att sätta upp kameror för övervakning, bland annat för att skydda sig mot inbrott och för att erhålla ett underlag att överlämna till polisen och försäkringsbolag. Om en restaurang har eller vill sätta upp övervakningskameror måste de följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR), respektive brottsdatalagen. 

Det innebär att du som vill kamerabevaka behöver ha en rättslig grund för att få göra detta. De egna behoven du har som företagare ska vägas mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär.  Du behöver också ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott som vi nämnde tidigare. För det fall sådan utrustning installeras, så måste det framgå tydligt, inte bara genom skyltar på plats, utan också genom att ha ytterligare information på till exempel en webbsida. 

Vill du ha ett tillstånd om kameraövervakning är det hos Länsstyrelsen du söker detta. Det är kameraövervakningslagen som reglerar bestämmelserna och den finns i syfte till att förhindra, utreda eller avslöja brott samt för att förebygga olyckor.

Kan jag köra en elsparkcykel efter några glas på krogen?

När kvällen börjar närma sig sitt slut kanske du väljer att hyra någon av de olika populära elsparkcyklarna som finns överallt på Hisingen? Elsparkcyklar får köras på samma sätt som andra cyklar om fordonet uppfyller kraven för att vara en cykel. Hastighet och effekt avgör elsparkcykelns definition och därför kan det vara viktigt att läsa företagets allmänna villkor och vad som händer om du skadar dig.

I praktiken kan du köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar. Det finns ändå finns en hel del trafikregler som du måste beakta när du kör elsparkcykel efter en utekväll på krogen.

Enligt 3 kap 1 § Trafikförordning (1998:1276) får ett fordon inte köras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt. Den vägtrafikant som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som behövs för att undvika trafikolyckor kan dömas för vårdslöshet i trafik och få dagsböter.

”Det räcker dock inte med att vingla till på vägen utan trafikanten måste ha gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande”. I alla sammanhang så bör man vara försiktig när man åker elsparkcykel, därför bör du fundera en extra gång över hur du ska ta dig hem.

Den vägtrafikant som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som behövs för att undvika trafikolyckor kan dömas för vårdslöshet i trafik och få dagsböter, vilket framgår av 1 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

George Janisizian
tips@helahisinge.se

Foto: Jeanette Edsjö

LÄS MER: