MARKUS HANKINS: Hisingen förtjänar ett akutsjukhus – för att rädda liv

Det bor fler människor på Hisingen än i stora svenska städer som Örebro, Västerås och Helsingborg. Ändå har öns 158 000 medborgare inget akutsjukhus. Det måste Västra Götalandsregionen ändra på – för att rädda liv, skriver HelaHisingen:s publisher Markus Hankins.

En brittisk studie som kartlade 10 315 fall av ambulanstransporter med patienter – vars skador eller sjukdom var potentiellt livshotande – slog redan 2007 fast att ju längre bort från ett akutsjukhus patienten är, ju högre risk för dödligt utfall råder för patienten.

Helt logiskt slog studien fast att ju längre bort från akuten som en patient är – ju högre blir dödligheten. Datan tyder på att dödligheten för ambulanspatienter med livshotande sjukdom eller skador ökar med 1 procent för varje 10 kilometer man måste färdas.

Närhet till akutsjukhus räddar alltså liv.

Nedan har du en karta över Göteborg. Hela den övre vänstra, eller nordvästra delen, består av den stora ön Hisingen. Från Säve i norr till Torslanda i väster via Backa i öster och Eriksberg i söder.

Här bor hela 158 000 av Göteborgs stads invånare.

Göteborg med Hisingen på övre vänstra sidan – och Sahlgrenskas sjukhus som röda markörer.

De röda markörerna på kartan, med bokstaven H (som i ”Hospital”) visar var Sahlgrenska universitetssjukhusets enheter ligger. Östra Sjukhuset – dit stora delar av Hisingen ”räknas” i Västra Götalandsregionens fördelning av akutpatienterna i Göteborg är till höger i kartan och Mölndals sjukhus nederst.

Så här fördelas akutpatienterna av Västra Götalandsregionens sjukhus i Göteborgsområdet:

Sahlgrenska sjukhuset:
Akut- och olycksfallsmottagning för dem som är över 16 år. Göteborgs mest välbesökta akutmottagning.

Östra Sjukhuset:
Akutmottagning för dem som är över 16 år. På Östra finns även särskilda akutmottagningar för: Gravida och nyförlösta, Gynekologi, Psykiatrisk mottagning och Infektionsmottagning.

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (Östra):
Akutmottagning för barn och ungdomar under 16 år som är i behov av akut medicinsk, kirurgisk eller ortopedisk vård.

Mölndals sjukhus:
Här tar emot patienter över 16 år som har blivit akut sjuka eller skadade och behöver vård inom medicin eller ortopedi, som fraktur eller ledskada. Här ligger även ögonakuten.

Över 20 minuter körtid från Hisingen till akuten

Det fysiska avståndet från stora delar av Hisingen till en akutmottagning är inte bara ett problem för den som saknas egen bil eller har svårt att få livspusslet att gå ihop med läkarbesök. Själva tiden för akuta ambulanstransporter av patienter blir naturligtvis även längre från Torslanda eller Tuve till Sahlgrenska eller Östra, än för patienter som blir akut sjuka i Olskroken eller Högsbohöjd.

Följande körtider från slumpvis utvalda torg i respektive stadsdel på Hisingen till närmaste akutmottagning inom Sahlgrenskas verksamhet i Göteborg och Mölndal:

Länsmanstorget till Sahlgrenska: 14 minuters körtid.
Selma Lagerlöfs torg till Östra: 14 minuters körtid.
Wieselgrensplatsen till Sahlgrenska: 16 minuters körtid.

Torslanda torg till Sahlgrenska: 18 minuters körtid.
Tuve Torg till Östra sjukhuset: 21 minuters körtid.
Säve gård till Sahlgrenska: 23 minuters körtid.

Från ”centrala Hisingen” på Wieselgrensplatsen tar det 16 minuter att köra till Sahlgrenskas akutmottagning över Älvsborgsbron. Och skulle det finnas någon typ av hinder, som en trafikolycka som blockerar vägen – är alternativet att köra 20 minuter via Götaälvbron, eller på framtida Hisingsbron – om man väljer närmaste vägen.

Från Säve gård är körtiden enligt Google Maps hela 23 minuter till Sahlgrenskas akutmottagning och till Östra är det 25 minuters körtid. Härifrån är det enklast att ta sig till en annan kommun, nämligen Kungälv, vars sjukhus ligger 18 minuter bort.

Men där finns ingen barnläkare på akuten. Vid Kungälvs sjukhus akutmottagning hänvisar man nämligen patienter som är under 16 år till Drottning Silvias barnsjukhus vid Östra.

Med sju minuters längre körtid – rakt igenom Göteborg.

Då ska det tilläggas att det finns massor av adresser långt bortanför ovanstående torg i dessa stadsdelar, därifrån det är ännu längre bort med transport till närmsta sjukhus – oavsett om det är i ambulans, egen bil eller kommunalt.

Geografiskt och befolkningsmässigt stor del av Göteborg

Siffrorna på restider kommer från Google Maps bedömning av körsträckor. Naturligtvis är jag fullt medveten om att det går snabbare att ta sig fram med ambulans, särskilt när blåljus och sirener är påslagna, än vad det gör i vanlig trafik.

Men restiderna visar trots det hur problematiskt det kan vara att ta sig från stora delar av Hisingen till en av Sahlgrenskas akutmottagningar. När någon är akut sjuk kan två – eller nio minuter – längre restid vara skillnad på liv och död.

Hisingen är inte bara geografiskt utan även befolkningsmässigt en stor del av Göteborg. Trots det har de flesta här minst 15 minuters bilväg till ett akutsjukhus, då dessa ligger i östra och södra delen av kommunen.

”…nu bor inte 158 000 hisingsbor i Smålands skogar eller Fjällen.

Vi bor i Sverige näst största stad.”

MARKUS HANKINS

Från Kärra centrum till Sahlgrenska kan det ta minst 40 minuter med bussen till Sahlgrenska, från Friskväderstorget tar det normalt 41 minuter med spårvagnen till samma sjukhus och från Säve gård kan det ta det 56 minuter till Sahlgrenska – när man väljer bussen.

Från det att den är framme vid din hållplats, det vill säga. Och går i tid.

En och annan kanske tycker det här är ett ”I-lands”, storstadsproblem, då man bara behöver åka ut på landsbygden i Västra Götaland, eller Norrland för den delen – för att hamna väldigt mycket längre ifrån sjukvården. Men nu bor inte 158 000 hisingsbor i Smålands skogar eller Fjällen.

Vi bor i Sverige näst största stad.

Samma service till alla medborgare

Det finns många argument både för och emot att bygga ett akutsjukhus på Hisingen. Särskilt om det handlar om ett nybygge, snarare än en upprustning av exempelvis Capios Lundby sjukhus vid Wieselgrensplatsen.

Emot står ”som alltid” frågan om pengar och resurser. Det skulle onekligen bli ett dyrt projekt för Västra Götalandsregionen. Som argument för – finns bland annat Göteborgs stads idé om att medborgare ska få samma service inom hela kommunen. Något som varit huvudargumentet bakom den kommunala omorganisation som slår igenom vid årsskiftet 2020/2021.

”Det är hög tid för ett akutsjukhus i nordväst, här på Hisingen. För visst är ett människoliv på Hisingen lika mycket värt som det i Örgryte, Linnéstaden eller Mölndal?”

MARKUS HANKINS

Socialförvaltning, äldrevård och annan kommunal verksamhet som legat hos de tio stadsdelsnämnderna kommer att centraliseras, just för att säkerställa samma servicenivå för alla medborgare i staden.

Samtidigt som detta låter Västra Götalandsregionen tillgängligheten till de stora sjukhusen och deras akutmottagningar vara skevt balanserad ur ett geografiskt – och därmed tillgänglighetsperspektiv.

Att åka till sjukhuset med kollektivtrafik, när läkarbesöket inte är så akut att man måste ringa ambulans, ska inte behöva ta en timme. Att köras med ambulans till akutsjukhuset när du svävar mellan liv och död – ska inte behöva ta närmare 20 minuter.

Det är hög tid för ett akutsjukhus i nordväst, här på Hisingen. För visst är ett människoliv på Hisingen lika mycket värt som det i Örgryte, Linnéstaden eller Mölndal?

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: