Markus Hankins: Varför har vi ett system där diktaturer kan äga välfärden på Hisingen?

Vad sägs om att vara med och finansiera lite förtryck, folkrättsbrott och diktatur – med hjälp av ditt läkarbesök? Snart kan tiotusentals Hisingsbor få denna unika möjlighet när en bit av Sveriges avreglerade välfärd kan bli delägt av diktaturen i Förenade Arabemiraten!

Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Förenade Arabemiraten slår fast att ”det finns stora brister i Förenade arabemiraten vad gäller demokrati, de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Landet är en monarkisk federation och det emiratiska styrelseskicket saknar väsentliga demokratiska inslag”.

En beskrivning som borde få semesterresenärer till Dubai och Abu Dhabi att dra öronen åt sig. Men snart kan den även bli ytterst relevant även för de som lider av migrän, har ont i ryggen, öroninflammation eller ska få en vaccinationsspruta – på Hisingen.

Just nu riskerar nämligen Capio Lundby Närsjukhus, Capio Vårdcentral Amhult, Capio Vårdcentral Lundby på Wieselgrensplatsen, Capio Vårdcentral Selma i Backa samt Capio Vårdcentral Kvillebäcken i ”Glasiären” vid Vågmästareplatsen att bli delägda av diktaturen i Förenade Arabemiraten.

Resonemanget om bristen på demokrati i Förenade Arabemiraten fortsätter:

”De politiska rättigheterna i Förenade arabemiraten är starkt begränsade. Politiska partier är förbjudna och yttrande-, mötes- och föreningsfrihet saknas. Inskränkningarna har ökat sedan den arabiska våren 2011 och kritik riktas bland annat mot att landet använder sin antiterrorism- och cyberbrottslagstiftning från 2012 respektive 2014 för att lagföra politiska dissidenter och människorättsförsvarare. Rättssystemet har brister avseende oberoende, opartiskhet och transparens.”

Det där låter ju inget vidare, kan även en enkel lekman på Hisingen konstatera.

Capio AB ägs sedan 2018 av den franska koncernen Ramsay Santé och det franska bolaget ägs i sin tur till 52,8 procent av australiska Ramsay Health Care. Nu vill ett konsertium av företag där den emiratiska statliga fonden Abu Dhabi Investment Authority ingår, enligt Reuters källor, köpa upp just Ramsay Health Care. Effekten blir i så fall att en statlig pensionsfond i diktaturen blir delägare i de sjukhus och vårdcentraler där många på Hisingen får vård.

Men spelar det då någon roll? Påverkar det oss patienter? Varför ska jag bry mig om att en diktatur kan bli delägare där vi får hjälp av lokal vårdpersonal, här på Hisingen? Nej, ser du enbart till nivån av vård som patienterna kan förvänta dig är svaret högst sannolikt att en sådan förändring inte skulle märkas av.

Som patient skulle man kunna tycka att det är moraliskt tvivelaktigt att diktaturer kan äga den vård som våra skattepengar finansierar. Är det lämpligt att låta diktaturer bli delägare i vår välfärd? Om inte sanktionerna förhindrat det för närvarande skulle precis samma vårdbolag lika gärna ha kunnat köpas upp av ryska staten…

MARKUS HANKINS OM ATT DIKTATURER KAN ÄGA SVENSK VÄLFÄRD

Det här är en fråga om principer, snarare än vårdkvalitet.

Capio Lundby sjukhus och deras vårdcentraler har vårdavtal med Västra Götalandsregionen och därför kan du som bor på Hisingen söka vård där på samma villkor som gäller inom den offentliga sjukvården. Det är alltså till stor del skattemedel som finansierar verksamheten på Capios vårdinrättningar på Hisingen.

Som patient skulle man kunna tycka att det är moraliskt tvivelaktigt att diktaturer kan äga den vård som våra skattepengar finansierar. Är det lämpligt att låta diktaturer bli delägare i vår välfärd? Om inte sanktionerna förhindrat det för närvarande skulle precis samma vårdbolag lika gärna ha kunnat köpas upp av ryska staten.

DET skulle leda till ramaskri i dagsläget, när ryska trupper bombar civila, våldtar och mördar urskillningslöst i Ukraina. Men att ”semesterparadisen” Dubai och Abu Dhabi är del av en nation där mänskliga rättigheter innebär att sexuella relationer och graviditet utanför äktenskapet är ett brott samt där straffskalan för homosexualitet innehåller dödsstraff, fängelse, spöstraff, böter och deportering.

LÄS MER: Capio kan få ny ägare – Emiratet Abu Dhabi bakom bud på 140 miljarder

Vi återvänder till UD:s beskrivning av läget i Förenade Arabemiraten:

”Godtyckliga frihetsberövanden och långa häktningstider förekommer, liksom rapporter om tortyr, kränkande behandling av och missförhållanden för frihetsberövade, särskilt vad avser intagna personer dömda för terrorism och brott mot den nationella säkerheten. Kroppsbestraffning är tillåtet och dödsstraff utdöms fortfarande. Sedan kriget i Jemen inleddes 2015 har kritik riktats mot landets krigföring och misstänkta brott mot folkrätten.”

Dödstraff. Kroppsbestraffning. Misstänkta brott mot folkrätten. Politiska partier är förbjudna.
Kort sagt: Det står inte bra till med demokratin i Förenade Arabemiraten.

Därför undrar denna patient på Hisingen: Varför har vi ett system där diktaturer kan äga vår välfärd?

Fotnot: Till höger i fotot syns schejk Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, emir av Abu Dhabi samt president i Förenade Arabemiraten. Han ärvde posten 3 november 2004 efter att hans far avlidit dagen före.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: