Miljardärerna blir delägare i Karlatornet – nu återupptas bygget av superskyskrapan på Hisingen: ”Skapa stolthet hos göteborgarna”

Ola Serneke har sålt halva Karlatornet till Erik Selins bolag Balder. Dessutom går Balder in som ny delägare i Serneke. Så räddar bygg- och fastighetsmiljardärerna bygget av Skandinaviens högsta hus på Lindholmen på Hisingen.
— Jag ser det också som en game-changer för vårt bolag, säger Ola Serneke.

Serneke och Fastighets AB Balder, allmänt känt som ”Balder” har den 17 december 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal där Balder köper 50 procent av aktierna i Karlatornet AB. Affären innebär alltså att Karlatornet, som kommer att bli Nordens högsta hus, är fullt finansierat och bygget kan återupptas.

Dessutom har Balder tecknat 2 300 000 aktier av serie B i Serneke till en teckningskurs om 53 kronor vilket gör Balder till sjätte största ägare i Serneke med 8,2 procent av aktierna och cirka 3,1 procent av rösterna.

Bygget återupptas direkt

Som ytterligare del i affären förvärvar Balder cirka 100 000 kvadratmeter byggrätter av Serneke. Dessa är fördelade på totalt 10 projekt till ett värde om cirka 3,2 miljarder kronor.

Karlatornet kommer genom aktieägarlån från parterna, tillsammans med byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor från Nordea, att vara fullt finansierat. Försäljningsintäkterna från Karlatornet beräknas uppgå till minst 6,4 miljarder kronor och budgeten för projektet till omkring 5,5 miljarder kronor.

Ola Serneke och Erik Selin på byggarbetsplatsen för Karlatornet. Foto: SERNEKE

Nu återupptas bygget av Karlatornet omedelbart och inflyttning beräknas enligt en uppdaterad tidplan kunna starta under andra halvåret 2023.

— Genom den här affären med Balder skapar vi inte bara förutsättningar att genomföra det viktigaste projektet i vår historia, Karlatornet. Jag ser det också som en game-changer för vårt bolag. Denna typ av affär, tillsammans med de genomgripande organisationsförändringar och åtgärder vi genomfört under året, skapar förutsättningar för vårt bolag att vända en jobbig period till något väldigt positivt för framtiden, säger Ola Serneke, VD för Serneke Group.

LÄS MER: Avslöjade hemligheten om Karlatornet av misstag – bolagets aktie rusade: “Ett väldigt trevligt tillskott”

”Skapa stolthet hos göteborgarna”

Han tycker att det är en optimal lösning att få in den lokala fastighetsjätten från Göteborg som ny delägare:
— För oss, för projektet och för staden. I Balder har vi en stabil och långsiktig partner med stark lokal förankring och med samma starka tro på projektet och utvecklingen av staden som vi. Tillsammans ska vi nu fortsätta genomförandet av en unik stadsutveckling som kommer att stärka Göteborg och förhoppningsvis skapa stolthet hos göteborgarna, säger Serneke.

Erik Selin, VD för Balder kliver in som delägare i Karlatornet. Foto: SERNEKE

Erik Selin, VD för Balder, instämmer i analysen:

Det känns mycket glädjande att få vara del av förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt. Att Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär med Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, känns extra roligt, säger Erik Selin, VD för Balder, säger han i ett pressmeddelande.

Serneke behåller hela sitt investerade kapital om cirka 1,5 miljarder kronor i projektet i form av räntebärande aktieägarlån. Genom ytterligare aktieägarlån från Balder om cirka 0,5 miljarder kronor, tillsammans med byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor och intäkter från försäljning av bostadsrätter kommer Karlatornet alltså att vara fullt finansierat.

LÄS MER: BILDEXTRA: Se arbetet inifrån bygget av Karlatornet – Sveriges högsta skyskrapa

Nordens högsta skyskrapa – på Hisingen

För åtagandet att säkerställa full finansiering berättigar Balders aktier till 0,6 miljarder kronor i preferensutdelning innan återbetalning av Sernekes aktieägarlån och förväntad projektvinst.

När Karlatornet är uppfört kommer byggnaden vara Nordens högsta skyskrapa med 73 våningar och 245 meter hög. Karlatornet kommer att omfatta drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med cirka 300 rum, drygt 8 000 kvm kontors- och handelsytor samt en utsiktsplats.

Nu återupptas bygget av Karlatornet direkt. Foto: SERNEKE

I dag är mer än 80 procent av Karlatornets lägenheter sålda. Enligt avtalet med Balder säkerställer Serneke de återstående osålda lägenheterna och Balder erhåller samtidigt en option att förvärva Karlatornets hotell och kontorsdelar. Fullt färdigställt beräknas det totala projektvärdet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor, berättar Serneke i ett pressmeddelande.

Efter affären kommer Serneke att kvarstå som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 200 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta för blandad bebyggelse uppdelad i sju kvarter. Serneke fortsätter nu arbetet med att fullfölja utvecklingen för resten av stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare och samarbetsparter.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: