Nattvandringen utökas: Nu ska vuxna ut varje kväll resten av året

Vuxenvandringen i samarbete med lokala föreningar i Biskopsgården har varit så lyckad att den nu tillåts växa. Västra Hisingens stadsdelsförvaltning utökar satsningen att gälla veckans alla dagar fram till årsskiftet.

Föreningslivet i Biskopsgården bidrar enligt stadsdelen till tryggheten i området genom att föräldrar och andra vuxna finns ute på gator och torg, framför allt på kvällstid. Initiativet med nattvandring i samarbete med lokala föreningar har varit igång i snart ett år och startades av Västra Hisingens stadsdelsförvaltning som även bidrar ekonomiskt till de föreningar som ställer upp.

”Vuxenvandrarna skapar lugn”

I en uppföljning av projektet har Västra Hisingens stadsdelsförvaltning kommit fram till att andra organisationer som rör sig i området tycker att nattvandrarna både syns ute mycket och upplevs skapa lugn. Därför utökas satsningen under resten av året så att fler vuxna är ute och vandrar varje kväll under november och december. 

— Vi har fått bekräftat från andra trygghetsaktörer i Biskopsgården, såsom trygghetsvärdar, poliser och vår egen personal som jobbar i området att vuxenvandrarna skapar lugn och trygghet när de syns ute på kvällarna, berättar Anna Lindeborg, ansvarig för Trygg i Västra Hisingen på stadsdelsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Sju föreningar är engagerade

Just nu är det sju föreningar som är med, från odlarföreningar till en bollklubb. Sammanlagt är ungefär 40 vuxna engagerade. Varje kväll går 10–15 personer i olika pass, mellan klockan 18 och 24 runt i Biskopsgården och Länsmansgården.

— Haka gärna på någon förening som är med om du själv vill bli vuxenvandrare! Fler föreningar är också välkomna att engagera sig, tipsar Anna Lindeborg.

”Rapportera in saker de sett”

Föreningarna önskar vilka dagar och tider de vill gå. Stadsdelsförvaltningen lägger sedan schema utifrån önskemålen, tipsar om rutter att gå och bjuder in föreningar till träffar regelbundet för att utbyta erfarenheter. Föreningarna som är ute och vandrar tar på sig uppdraget att vara goda vuxna förebilder. De ska även rapportera in saker de sett till stadsdelsförvaltningen. Det kan röra sig om allt från trasiga lampor, klotter och skadegörelse till grupper av ungdomar som upplevs störa.

— Det är viktiga observationer som jag lägger till den lägesbild vi tar fram varje vecka över hur trygghetsläget är. Lägesbilden är grunden för var och hur vi behöver genomföra trygghetsskapande åtgärder, säger Anna Lindeborg.

Föreningar som är med i Västra Hisingens vuxenvandring:
Aktiva Mammor, Biblioteksvännerna i Biskopsgården, Geesguud ungdomsförening, Nattvandrarna Biskopsgården, Odlarföreningen i Biskopsgården, Somali Education and Development Organisation (Sedo), Somaliska Handledningsföreningen, Västkurd BK.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: