Nu börjar jättebygget – skapar 270 000 kvadratmeter ytor

Allt är nu klart för det stora bygget av ett 270 000 kvadratmeter stort logistikcenter. Första etappen startar redan nu under våren.
— Läget och förutsättningarna är perfekta för att åstadkomma något riktigt extra som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Mariette Hilmersson, vd för Castellum Väst.

Göteborgs Hamn AB har länge haft planer på att utveckla området Halvorsäng till ett stort logistikcenter. Därför gick man samman med sammarbetspartnern Castellum i ett joint venture-bolag.

Enligt Göteborgs Hamn AB valdes Castellum utifrån faktorer som ekonomi och hållbarhet och i juni 2021 tecknades en avsiktsförklaring om ett bolag där de båda äger lika delar. Konstruktionen gick igenom i Göteborgs kommunfullmäktige i slutet av november.

— Halvorsäng Logistikpark har ett unikt läge i direkt anslutning till Göteborgs hamn med Nordens mest kompletta fartygs- och inlandsnätverk. Hamnen ska vara garanten för näringslivets access till omvärlden och med den här pusselbiten i vårt totala logistikerbjudande tar vi ytterligare ett steg, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Ska ”gynna Göteborgs konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen i regionen”

Den första etappen av byggandet av en logistikpark börjar redan i vår. Målet är att hela området ska bli färdigutvecklat inom fyra år.

— Läget och förutsättningarna är perfekta för att åstadkomma något riktigt extra som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen, säger Mariette Hilmersson, vd för Castellum Väst i ett pressmeddelande.

Den logistikpark som nu ska byggas ligger precis vid hamnen och det som ska bli Nordens första ladd- och vätgasstation för tung trafik. Sedan december månad finns också Halvors länk, som är en väg utformad för godstransporter till och från industrierna på västra Hisingen och Göteborgs hamn. 

Sammanlagt planeras sex byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvadratmeter på det totalt 270 000 kvadratmeter stora området. En del av byggnaderna kommer bli upp till 35 meter höga.

När hela området står klart 2026 beräknar man att mellan 6-700 personer kommer jobba här.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: