Beskedet: Ingen bro mellan Hisingen och Öckerö

Nu har Göteborgs stad och Öckerö kommun kommit fram till en överenskommelse i den omtvistade frågan. På minst tio år kommer det inte att bli en fast förbindelse mellan Hisingen och Öckerö.
— Jag är väldigt glad att vi kan presentera en väg framåt, säger Axel Josefson (M) enligt Göteborg Direkt.

Frågan om en förbindelse mellan Hisingen och Öckerö har länge varit omtvistad. Bakgrunden är att försöka lösa trängseln och köerna på den belastade sträckan väg 155 mellan Torslanda och Öckerö. I två folkomröstningar, 2001 och 2005, har Öckeröborna sagt nej till en fast förbindelse och i stället höjt röster för en utbyggd färjetrafik.

Redan i juni 2018 påbörjade trafikverket en utredning om trafiksituationen – som tog tre år att färdigställa. I den kom man fram till att en bro var det enda realistiska alternativet.

”Den fasta förbindelsen utgörs i samtliga alternativ av broar, då sänktunnlar har uteslutits av kostnadsskäl”, skriver Trafikverket i utredningen. Främst presenterades två broar som alternativ till dagens färjetrafik: En mellan Lilla Varholmen och Björkö samt en mellan Björkö och Öckerö.

”Svår och komplicerad fråga” läggs återigen på framtiden

Men nu har alltså Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun och Trafikverket nått en överenskommelse.

— Det är en svår och komplicerad fråga eftersom det finns många intressen. Jag är väldigt glad att vi kan presentera en väg framåt, säger Axel Josefson (M) enligt Göteborg Direkt.

I överenskommelsen blir det varken en bro eller utbyggd färjetrafik. I stället pausas förslaget under ytterligare tio år. Under den tiden ska samtliga parter försöka enas om vad som blir bäst för området.

— Det handlar om att ge möjligheter för att kunna göra klimatsmarta val. Vår förhoppning är att vi ska lyckas med detta, säger Axel Josefson till Göteborg Direkt.

Översikt av huvudalternativen i Utrednings Alternativ 3 (UA3) i den rapport som Trafikverket presenterade förra året. De ansåg då att det ljusblå alternativet är det mest fördelaktiga.
Foto: Trafikverket.

Fördubblar antalet pendelparkeringar samt tittar på applikation

Nu försöker man hitta lösningar på trafiken under tiden, som att fördubbla antalet pendelparkeringar på Öckerö.

— Vi tittar även på en app för samåkning, som kopplar ihop människor som ska till ungefär samma ställe. När det gäller kollektivtrafiken finns det förbättringspotential anser vi, men det har VGR åtagit sig att se över, säger Jan Utbult (KD) till Göteborg Direkt.

Nu återstår för Kommunfullmäktige i de två kommunerna att godkänna överenskommelsen, men både Jan Utbult och Axel Josefson tror att alla är eniga i att det här förslaget är bäst för samtliga inblandade parter.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: