Nu flyttar barnen in i unika förskolan på Hisingen – ”Känns väldigt inspirerande”

Förskolan Hoppet representerade Sverige under världsutställningen i Dubai eftersom målet är att vara helt fossilfri. Nu är det äntligen dags för barnen att flytta in.
— Det känns väldigt inspirerande att komma till den här förskolan och vi ser fram emot att skapa en hållbar och klimatsmart förskola även i undervisningen, säger rektorn Clara Jovic.

Bygget av Förskolan Hoppet på Backa Kyrkogata 11 har gått ut på att använda så mycket återanvändbart material som möjligt. Idén har varit att minska klimatavtrycket, som en del av Göteborgs strävan efter att bli en klimatneutral stad år 2030.

Under byggnationen har man därför använt sig av bland annat tak från kontorslokaler som skulle rivas samt gamla möbler till inredningen. Man har dessutom använt lera från Göteborgsoperans scen, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare.

Och nu är det alltså äntligen dags för barnen att flytta in i lokalerna. Förskolan har åtta avdelningar med plats för totalt 144 barn.

— Det känns väldigt inspirerande att komma till den här förskolan och vi ser fram emot att skapa en hållbar och klimatsmart förskola även i undervisningen, säger rektorn Clara Jovic i ett pressmeddelande.

Så här ser ateljén ut på förskolan Hoppet. Foto: Petter Trens.

Minskade klimatpåverkan med 70 procent

Målet var att skapa en helt fossilfri byggprocess. Resultatet visade att förskolan Hoppet minskade klimatpåverkan med 70 procent om man jämför med bygget av en vanlig förskola. Därför är den unik i Sverige, något som gjorde att den fick representera landet under världsutställningen i Dubai. Miljö- och klimatfrågor har varit en stor del av förskolans verksamhet redan från början.

— Vi har bland annat genomfört ett test med att återbruka möbler till förskolan och lyckats att få ihop 100 stycken. Det är höga krav på förskolemöbler när det gäller till exempel ergonomi, mått, funktion och säkerhet. Vi måste noga välja ut de möbler som är lämpliga att återbruka, säger rektorn Clara Jovic.

Gamla möbler och ett innertak från rivningsklara kontor har använts för att bygga förskolan på Backa Kyrkogata 11. Foto: Petter Trens.

Konkret plan: Ska minska matsvinnet och bli avfallssnål

Dessutom ska förskolan nu sträva efter att bli så avfallssnål som möjligt genom att minska onödigt avfall utifrån en konkret plan. Det kan handla om att ta bort plastpåsar ur papperskorgar, inte använda engångstossor, använda flergångsburkar för livsmedel samt att minska matsvinnet. 

— Vi kommer ha många möjligheter att fokusera på klimat- och miljöarbete i den pedagogiska verksamheten. Barnen är så nyfikna på sin nya förskola och har många frågor, vi utforskar den just nu och lär oss nya saker tillsammans, säger Clara Jovic i pressmeddelandet.

Förskolegården. Foto: Petter Trens.

Den formella invigningen av förskolan kommer ske i april i år.

FAKTA: Fossilfritt 
Med fossilfritt menas att inga fossila ämnen ska användas i byggprocessen, varken som råvara i materialet eller i produkterna. Energi från fossila källor ska inte heller ha använts i tillverkningsindustrin eller på byggarbetsplatsen. 
FAKTA: GÖTEBORGS STAD.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: