Nu försvinner de gamla spårvagnarna – en spårvagnslinje tas bort – ”Påverkan till nästa höst”

Vagnarna, av modellen M28, tas nu helt ur bruk. Foto: Västtrafik.

På torsdagen var det dags att pensionera de gamla spårvagnarna, av modellen M28. Det innebär att spårvagnstrafiken kommer att påverkas till nästa höst. Dessutom försvinner linje 14 mellan Hisingen och Kortedala.
— Vi behöver planera om trafiken och kommer köra fler enkelvagnar under en period, säger affärschef för spårvagnstrafiken på Västtrafik.

Totalt är det 48 av 255 spårvagnar som tas ur trafik under torsdagen. Anledningen är att de inte klarade av den senaste besiktningen på grund av problemen med rost. Västtrafik skriver i ett pressmeddelande att de vagnar som besiktigats redan tagits ur trafik och att de återstående vagnarna kommer sluta gå under dagen på grund av säkerhetsskäl.

Spårvagnarna av modellen M28 har funnits i Göteborg i över 60 år. Tanken har länge varit att ersätta dem med de nyare vagnarna, men på grund av ett ökat resande har det här inte gjorts – förrän nu efter den senaste besiktningen.

”Tar hänsyn till resandet”

Från och med i morgon, fredag, kommer också linje 14 – som inrättades för att minska trängsel under pandemin – att försvinna.

— Vi behöver planera om trafiken och kommer köra fler enkelvagnar under en period. Vi tar hänsyn till hur resandet ser ut när vi lägger planeringen och kommer göra allt vi kan för att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt, säger Niclas Olsson, affärschef för spårvagnstrafiken på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Det var den 22 februari i år som linje 14 sattes in mellan Kortedala, centrum och Hisingen. Tanken med vagnen var att minska trängseln på sträckan samt göra det enklare att resa mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Gamlestads Torg.

Nu kommer dessutom inte linje 13 att återgå till sin vanliga sträcka som planerat. Den kommer fortsätta köra mellan Sahlgrenska och centrum, men inte vidare till Backaplan och Wieselgrensplatsen.

Nya vagnar på väg – men trafiken påverkas i ett års tid

”Spårvagnstrafiken kommer vara påverkad av lägre tillgång till spårvagnar fram till nästa höst, en i successivt minskande omfattning”, skriver Västtrafik i pressmeddelandet.

De gamla spårvagnarna ska ersättas av den nyare modellen M33. De rymmer fler resenärer än två sammankopplade spårvagnar av typen M28. Från och med november kommer det, enligt Västtrafik, att levereras två nya spårvagnar per månad.

Totalt har företaget köpt 40 stycken M33 samt 40 stycken M34, som är en längre modell.

Redaktionen
tips@helahisingen.se