Nu kräver V, MP och FI att Göteborgs stad ska rädda populära krogsatsningen på Hisingen: ”Asfaltsöken utan vattenhål”

Det kommunala bolaget Älvstranden Uteckling AB har rivit kontraktet med populära krogverksamheten Café Fluss – som skulle ha nypremiär för sin verksamhet nu vår. Nu kommer ett politiskt krav från Vänsteroppositionen om att samtalen med Café Fluss ska återupptas.
— Utan Café Fluss riskerar Frihamnen bli en asfaltsöken utan vattenhål, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd. 

”Rädda Café Fluss”, skriver de rödgrönrosa (där Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ ingår) i ett förslag som nu skickats in till Göteborgs kommunstyrelse. Partierna vill att Älvstranden Utveckling, den kommunala hyresvärden, får i uppdrag att ”skyndsamt återuppta en dialog med Café Fluss så att verksamheten kan drivas vidare”.   

De menar på att Café Fluss tidigare år skapat en unik miljö i en annan del av området och pekar på det faktum att de drivande bakom verksamheten under lång tid har byggt upp ett nytt och större område längre ut i Frihamnen. De ”rödgrönrosa” påminner även om att ägarna av Café Fluss och Älvstranden Utveckling AB var överens så sent som i september 2021 om att satsa för att kunna inviga det nya området i slutet av maj 2022.

Café Fluss har drivit restaurang- och klubbverksamhet på Kvillepiren i Jubileumsparken innan de tvingades flytta till Frihamnen i samband med att ombyggnaden av parken påbörjades. Även parken har premiär för allmänheten nu till våren och bägge skulle hjälpa till att skapa liv i det annars rätt ödsliga gamla hamnområdet.

Allt gick enligt plan tills en månad före den tilltänkta invigningen – då det kommunala bolaget sa upp hyresavtalet och listade en rad orsaker till detta. Där förekommer anklagelser bland annat om diverse konflikter om praktiska frågor till påstådd hotfull stämning som motiv till varför kontraktet rivits och Älvstranden Utveckling AB inte velat ha något mer att göra med Café Fluss ägare.

Något som Café Fluss i sin tur i princip kategoriskt nekat till, vilket HelaHisingen.se berättade 24 april.

— Detta är kommunal samverkan från dess sämsta sida. För göteborgarnas skull ser vi det som mycket viktigt att försöka reparera relationen. Utan Café Fluss riskerar Frihamnen bli en asfaltsöken utan vattenhål, säger Grith Fjeldmose (V), kommunalråd. 

”Göteborg måste ha plats för verksamheter som är kreativa”

Styrelseordförande i bolaget, Rickard Eriksson (M), har tidigare uttalat sig positiv i GP till att avgöra frågan genom en rättslig process mellan cafét och Älvstranden Uteckling AB, men det nya uppdraget från kommunen skulle innebära att bolaget får återuppta samtalen med Café Fluss. 

— Självklart ska alla regler följas och jag hoppas att det uppskattade caféet kan fortsätta på något sätt. Utan verksamheter som café Fluss blir Göteborg en tråkigare stad. Allt i staden kan inte se likadant ut och fungera på samma sätt. Göteborg måste ha plats för verksamheter som är kreativa och lite annorlunda, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd.          

Feministiskt Initiativ lägger till att staden rätt nyligen satt stopp för en annan musik- och kulturverksamhet vid Lindholmen på Norra Älvstranden:                                                                                                                

— I början av mandatperioden så gick Göteborg miste om Truckstop Alaska, och nu riskerar vi tappa ytterligare en populär mötesplats på Hisingen. Staden behöver bli bättre på att bejaka initiativ som dessa, jag hoppas att dialogen kan återupptas, säger Stina Svensson, gruppledare Feministiskt initiativ, säger Stina Svensson (Fi), gruppledare. 

Hur det här kommer att sluta? Det återstår att se, men var så säkra: HelaHisingen.se återkommer i ärendet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: