Så vill Hisingsborna göra om Herkulesgatan: *Nytt torg *Stoppa bilarna *Öka belysningen

Just nu vill Göteborgs stad få input från Hisingsborna på hur Herkulesgatan, som ”skär” genom Kvillestan från Backaplan till Ramberget, kan förbättras framöver. Vi har botaniserat bland förslagen som kommit in och valt ut en del intressanta idéer som Kville-, Lundby och Hisingsbor har för området!

Herkulesgatan ingår i projektet Framtidsgatan som är Göteborgs Stads satsning på att göra gator till trevligare och säkrare platser. I skrivande stund har långt över 200 förslag lämnats in på olika åtgärder som Göteborgare anser skulle lyfta Herkulesgatans sträckning i Brämaregården, från Backaplan genom Kvillestan och bort mot Rambergets ”ättestupa”.

Vill även du lämna in din åsikt till Göteborgs stad? Följ länken i botten av denna artikel.
Här är förslagen som vi tycker sticker ut – så här långt…

En åsikt om den tomma ytan mitt emot moskén närmast Ättestupa i Kvillestan.
En cyklist (?) önskar att man byggde en rondell i korsningen där Herkulesgatan möter Myntgatan.
En man önskar att Herkulesgatan genom Kvillestan ska bli helt bilfri.
Förbättrad belysning och fler papperskorgar är ett återkommande tema bland förslagen.
Parkeringssituationen i Kvillestan – särskilt i samband med fredagsbön i moskén – tas upp.
Önskemål om ett kulturhus längs gatan, eller är det någon slags sexhus som önskas? Vi gissar på det förstnämnda.
Socialens bostäder och lägenheter i området upprör en del.
Önskemål om ett bra utegym i den lilla parken vid hörnet Hisingsgatan/Herkulesgatan. Många klagar på den här parken i övrigt med.
Förslaget: Gör om ”Triangeln” mellan Herkulesgatan och Tunnbindaregatan i höjd med Hisingsgatan till områdets nya torg.
Många vill se färre bilar och mer satsning på de som går, man är negativ till genomfartstrafik och positiv till grönska, belysning, städning och fler verksamhets- och restauranglokaler i området.
Bort med hindren i trottoarerna!
Ett annat återkommande önskemål som borde vara lätt att åtgärda – likt fler papperskorgar, bättre belysning och annat – är vettiga, markerade, övergångsställen rakt över Herkulesgatan.
Den här kvinnan som bor i området vill få fler barer till Herkulesgatan. Kan man klandra henne?
Det var väl kanske inte så konstruktivt.
Flera cyklister klagar på Tildas uteservering. Andra föreslår att göra om gatan så att man kan cykla där bilarna i dag kör och därmed bredda trottoaren (och öppna för fler uteserveringar?)…
Småbarnsföräldrar (i alla fall vissa) saknar vettiga ytor för barnen att vara på längs Herkulesgatan.
Röten gata för många att gå på, så att säga.

Sammanfattningsvis kan man säga att folkets krav är: Skaffa bättre belysning, förvandla till cykelfartsgata, jobba för fler verksamheter och restauranger i bottenvåningarna, satsa på mer grönska och ytor för barn att leka på, bygg ordentliga övergångsställen och bygg bort känslan av otrygghet och dålig framkomlighet för allt från barnvagnar till cyklister.

Det löser la Göteborgs stad på en handvändning?

Vill även du dela med dig av dina synpunkter om Herkulesgatan? Gör det här (där du även kan läsa alla de andra förslagen som kommit in), eller mejla till framtidsgatan@trafikkontoret.goteborg.se så får de in ett stort underlag till förbättringar.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: