Här kan 200 radhus och lägenheter byggas i Torslanda

Nu utreds möjligheten att bygga 200 nya bostäder i Torslanda. Förslaget innehåller både radhus och flerbostadshus, något som man menar saknas i området. Men byggandet är avhängigt av utvecklingen av väg 155.

Det är många nya projekt som är på gång i Torslanda. Sedan flera år pågår planarbetet med Torslanda Tvärförbindelse, något som Hela Hisingen skrivit om tidigare. Den utredningen handlar om att bygga en tvärförbindelse genom nya Älvegårdsvägen och Syrhålamotet – för att bygga bort köerna och trafikkaoset som bildas på väg 155 och genom centrala Torslanda.

Nu ligger alltså ett nytt förslag om bebyggelse hos kommunen. Det handlar om att möjliggöra byggandet av 200 bostäder i form av radhus och flerbostadshus, med inslag av verksamheter som kontor, handel och service.

”Förslaget innebär en komplettering med bostadstyper som i övrigt saknas i området”, skriver Göteborgs stad i projektbeskrivningen.

Planen för de nya bostasdhusen är uppdelat på två områden, varav båda ligger norr om Hjuviksvägen, längs Torslanda Hästeviksväg i samhället Hästevik. Men planen är avhängigt de strategiska beslut som ska ske kring utvecklingen av väg 155, Hjuviksvägen.

Här planerar man de 200 bostäderna. Foto: Göteborgs stad.

Stort byggprojekt i fyra etapper på gång i annat Torslanda-område

Sedan tidigare pågår en stor förvandling av området Björlanda Ängar vid Skra Bro i Torslanda-området Björlanda. I det området ska det byggas 600 bostäder, ett “generationsboende” samt ett torg med handel, kontor och service. Dessutom ska lokaltrafiken utökas. Den tredje etappen av den stora projektplanen gick ut på samråd för en vecka sedan.

— Vi har förstått att det är brist på förskoleplatser i området så en förskola om sex avdelningar var ett viktigt inslag. Sedan tänker vi oss mellan 450-500 bostäder varav 100 är småhus i radhus eller villaform, sa då Carl-Johan Karlsson, handläggare på Stadsbyggnadskontoret.

Första spadtaget för de bostäderna beräknas kunna tas om ungefär två år:

— Någon gång under 2023 hoppas vi att detaljplanen vinner laga kraft så att det första spadtaget kan tas under 2024. Men det är en grov uppskattning, har Carl-Johan Karlsson tidigare sagt.

Visionsbild för det nya området i Skra Bro. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: