Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborg

Nu startar en ny tåglinje som ger Oslo och Norge en snabb, tillförlitlig och klimatsmart koppling till Göteborg och Hisingen. Men det är inte passagerartrafik – utan en direkt väg till Skandinaviens största hamn som drar igång. Linjen kan flytta 2 000 lastbilar från väg till järnväg, vilket innebär en koldioxidminskning på över 700 000 kilo per år.

En veckopendel för godstrafik mellan Oslo och Hisingen. Det är den norska tågoperatören Cargonet som lanserar den nya pendeln.
— Vi brukar lite kaxigt säga att vi är Norges största hamn tack vare de stora flöden av norska import- och exportvolymer som går via Göteborgs hamn. Nu utökas möjligheterna ytterligare med en duktig tågoperatör som tar en efterfrågad lösning till marknaden, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

Inledningsvis avgår tåget en gång i veckan mellan Oslo och Göteborgs hamn i vardera riktningen.

— Vi upplever att efterfrågan på en miljövänlig transportlösning mellan Oslo och Göteborgs hamn har ökat de senaste åren. Med vårt breda linjenätverk säkerställer vi en effektiv transport till och från alla storstäder i Norge och vi är väldigt glada att vi nu kan erbjuda våra kunder detta vidare ut till Göteborg, säger Erik Røhne, VD på Cargonet.

580 meter långt tåg

Det 580 meter långa tåget ankommer till Göteborgs hamn från Oslo på onsdagseftermiddagar – då lastat med norskt exportgods för omlastning till fartyg och vidare transport ut i världen via Göteborgs hamns omfattande linjenät. Samma kväll lastas tåget med importvaror för den norska marknaden som når Oslo med tåget under nästa morgon.

Årligen rör det sig om motsvarande 2 000 lastbilar som slipper trafikera den hårt belastade E6 mellan Göteborg och Oslo. Flytten från väg till järnväg innebär en koldioxidbesparing på 724 000 kilo.

— Vi smög igång trafiken i förra veckan och vi har fått ett jättebra gensvar från marknaden. Vi märker att många letar efter tillförlitliga, klimatsmarta lösningar och det finns också alla möjligheter att utöka den här trafiken framöver, säger Mikael Grankvist, Product Manager på Cargonet i ett pressmeddelande.

60 procent fraktas med tåg

I dag fraktas cirka 60 procent av Göteborgs hamns containervolymer till eller från hamnen på järnväg. Det är en andel som placerar Göteborgs hamn i absolut världsklass på järnvägssidan.

Bland de senaste investeringarna märks utbyggnaden till dubbelspår på Hamnbanan och uppstarten av Arken Kombiterminal. Två projekt som redan bidragit till en kraftigt minskad lastbilstrafik i Göteborgsområdet och bättre access till hamnen för kunderna. En ny terminal för omlastning av järnvägsgods, Sveaterminalen, är också under uppstart.

— Efterfrågan på järnvägstransporter fortsätter växa, och ökad andel bidrar också till hamnens mål att minska koldioxidutsläppen med 70 procent innan 2030. Så det är självklart för oss att fortsätta satsa offensivt på järnvägen tillsammans med våra terminaler och järnvägsoperatörer, säger Claes Sundmark i ett pressmeddelande.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: